Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Zlecenia pakowania
  7. Konfiguracja zleceń pakowania

Konfiguracja zleceń pakowania

Pozwól spakować większą ilość towaru niż określona w zamówieniu.

Aby mieć możliwość spakowania większej ilości niż przewidziana w zamówieniu, musimy najpierw włączyć tę opcję w Konfiguracji magazynu. W tym celu przechodzimy do zakładki Ustawienia -> Magazyn -> Konfiguracja magazynu i w sekcji Zlecenia pakowania zaznaczamy odpowiednią opcję

Teraz tworzymy nowe zlecenie pakowania. Wchodzimy w zakładkę Magazyn -> Zlecenia pakowania i wybieramy Dodaj. 

Wybieramy odbiorcę, zamówienie oraz produkt, który chcemy spakować. Następnie dodajemy produkty z magazynu w wybranej przez siebie ilości (w naszym przypadku będzie to większa liczba niż określona w zamówieniu). Zatwierdzamy wszystko przyciskiem Dodaj, na dole strony.

Korzystaj z pełnych dostaw w panelu meldunkowym.

Istnieje możliwość korzystania wyłącznie z pełnych dostaw podczas realizacji zleceń pakowania z panelu meldunkowego.
W tym celu przechodzimy do zakładki Ustawienia -> Magazyn -> Konfiguracja magazynu i w sekcji Zlecenia pakowania zaznaczamy odpowiednią opcję.

Po zaznaczeniu tej funkcjonalności system nie będzie rozdzielał dostaw podczas skanowania, ale zawsze wykorzysta pełną ilość z zeskanowanej dostawy.
Ustawienie to jest również powiązane z ustawieniem Pozwól spakować większą ilość towaru niż określona w zamówieniu.

W zależności od konfiguracji tych dwóch ustawień system zachowa się w następujący sposób.

Przykład:

Mamy dwie dostawy możliwe do spakowania.
Dostawę 1 – 50 i dostawę 2 – 100. W zleceniu pakowania pozostało do zapakowania 60.

Skanuję dostawy 1 następnie 2

Ustawienie 1 – Pozwól spakować większą ilość towaru niż określona w zamówieniu.

Ustawienie 2 – Blokuj skanowanie w przypadku gdy ilość z dostawy jest większa niż zamówiona do zapakowania.

Ustawienie 1 – OFF 2 – OFF – rezultat skanowania:
50
10
komunikat – Zlecona ilość została zapakowana.

Ustawienie 1 – ON 2 – OFF – rezultat skanowania:
50
10
90

Ustawienie 1 – OFF 2 – ON – rezultat skanowania:
50
komunikat – Ilość w dostawie przekracza ilość do zapakowania.

Ustawienie 1 – ON 2 – ON – rezultat skanowania:
50
100

Napisz do nas.