Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Moduł zadań

Moduł zadań

Moduł zarządzania zadaniami jest narzędziem, które umożliwia organizację, śledzenie i koordynację zadań w ramach organizacji lub zespołu. 

Tworzenie zadań: Użytkownicy mogą tworzyć nowe zadania, określając ich tytuł, opis, priorytet, termin wykonania i inne szczegóły.

Przypisywanie zadań: Możliwość przypisywania zadań do konkretnych, aby jasno określić, kto jest odpowiedzialny za ich realizację.

Komentowanie i dyskusje: Użytkownicy mogą komentować zadania, dzielić się uwagami i informacjami oraz prowadzić dyskusje, co ułatwia współpracę i komunikację w zespole.

Aby widzieć moduł zadań, musimy włączyć jego widoczność dla Ról, które nas interesują, aby to zrobić wchodzimy:

Ustawienia > Pracownicy > Role > Wybieramy interesującą nas rolę 

W szczegółowym widoku danej roli wybieramy zakładkę Uprawnienia, następnie w wyszukiwarce, w prawym górnym rogu, wpisujemy Zadania.

Z listy dostępnych uprawnień, każdej interesującej nas roli, nadajemy odpowiedni zakres uprawnień.

Moduł znajdziemy w tym miejscu:

Z tego poziomu możemy dodawać zadnia przy pomocy przycisku Dodaj w prawym górnym rogu

Opis pól:

 • Encja – Obszar, którego dotyczy zadanie
 • Przypisana osoba – Osoba wyznaczona do realizacji zadania
 • Data utworzenia – Nadawana automatycznie
 • Nazwa – Nazwa zadania
 • Indeks – Nadawany automatycznie
 • Wystawił – Osoba która stworzyła zadanie
 • Priorytet – Priorytet zadania
 • Status – Pole informujące o statusie zadania (Otwarty, W realizacji, Zakończone)
 • Termin zadania – Termin, do którego zadanie ma być zakończone
 • Opis – Szczegółowy opis zadania
 • Notatka – Dodatkowe informacje
 • Notatki – Notatki przydatne podczas realizacji zadania, dodanie kolejnej pozwoli zbudować historię realizacji zadania
 • Pliki – Pliki przydatne do realizacji zadania

Napisz do nas.