Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Produkcja ustawienia
  7. Macierz przezbrojeń

Macierz przezbrojeń

Aby móc skonfigurować przezbrojenia w systemie OptiMES należy:

  • Posiadać uprawnienie: Produkcja → Przezbrojenia → Podgląd i edycja matrycy

Aby skonfigurować przezbrojenia w systemie OptiMES należy:

  • uzupełnić matrycę przezbrojeń w Ustawienia → Produkcja → Macierz przezbrojeń

Wybieramy Typ, z którego przezbrajamy na Typ. na który przezbrajamy. Dodajemy czas przezbrojenia.

Napisz do nas.