Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Produkcja ustawienia
  7. Stawki godzinowe

Stawki godzinowe

OptiMES daje nam możliwość ustawienia stawki dla operacji technologicznej lub stanowiska pracy. Stawki pozwalają na kontrolowanie kosztów produkcji, operacji i pracowników. Dają nam przejrzystość w działaniach, a także pomagają w obliczaniu ofert. 

Tworzenie nowej stawki

Nową stawkę możemy utworzyć na dwa sposoby. 

1. Wchodzimy w Ustawienia > Produkcja > Stawki. W prawym górnym rogu wybieramy Dodaj

2. Podczas tworzenia lub edycji operacji technologicznej. W polu stawka rozwija się lista, z której możemy wybrać już istniejącą, lub naciskając plus przejść to tworzenia nowej. 


Stawkę możemy również ustawić dla danego stanowiska pracy. 

Okno nowa stawka

W oknie tworzenia nowej stawki:

Musimy nadać nazwę stawki. Następnie wybieramy rodzaj:

Godzinowa oznacza koszt godziny wykonywanej operacji.

Ilościowa jest liczona stawka ilościowa * ilość do wyprodukowania.

Operacja stawka za całą operację, która jest wykonana.

Wprowadzamy kwotę i zatwierdzamy, przez naciśnięcie dodaj

Teraz stawka pojawi się w rozwijanej liście podczas edycji operacji technologicznej. 

Uprawnienia

Osoba tworząca nową stawkę musi mieć do swojej roli przypisane odpowiednie uprawnienia. Ustawienia > Pracownicy > Role

Po otwarciu szczegółów roli wybieramy z lewej strony uprawnienia. W polu szukaj, można wpisać „stawki”.  Interesuje nas sekcja Ustawienia > stawki. Tutaj zaznaczamy odpowiednie chekboxy. 

Raporty

Poprawna konfiguracja stawek pozwoli nam na bardziej precyzyjne generowanie raportów.

Raport rozliczenie zamówień

Dzięki ustawieniu stawek, w tym raporcie otrzymamy informację o rzeczywistych kosztach produkcji. Porównamy także koszty z oferty do realnych wydatków. 

Raport rozliczenie stawek pracowników

raport dostępny w sekcji menu> pracownicy > raporty

Ten raport poinformuje nas, ile czasu pracownik spędził na konkretnej stawce, jaki to rodzaj stawki. Dowiemy się także o sumie kosztów danej stawki. 

Napisz do nas.