OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Plan
  6. Planowanie
  7. Automatyczne planowanie wielu operacji na jednym zasobie w tym samym czasie

Automatyczne planowanie wielu operacji na jednym zasobie w tym samym czasie

Aby mieć bardziej realny plan produkcyjny uwzględniający kooperacje, chcemy móc planować wiele operacji na jednym Stanowisku Pracy.

W tym celu otwieramy edycję Stanowiska Pracy(Produkcja > Szablony Operacji > Otwieramy wybraną operację > Otwieramy Szczegóły Stanowiska Pracy)

W polu Maksymalna ilość operacji zaplanowanych w tym samym czasie podajemy wartość całkowitą z przedziału od 1 do 1000. Domyślna wartość wynosi 1. 

Jeśli podana wartość będzie nieprawidłowa wyświetli się poniższy komunikat:

Napisz do nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *