Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Raporty z produkcji

Raporty z produkcji

Lista operacji na stanowisko

Raport dostępny jest w zakładce Produkcja → Raporty

Wygenerowany raport pozwala sprawdzić dokładną listę operacji wykonanych na Stanowisku pracy, z datą rozpoczęcia i zakończenia.

Raport może być pobrany w formacie: Pdf, Exel, Html, Xml, Csv

Ogólna Efektywność Wyposażenia (OEE)

Raport dostępny jest w zakładce Produkcja → Raporty.

Wskaźnik wykorzystywany jest w Total Productive Maintenance mierzącym efektywność wykorzystania maszyn i urządzeń.

Wskaźnik OEE jest wypadkową trzech innych podrzędnych wskaźników:

  • Dostępność – stosunek czasu zaplanowanego na realizację zadania do czasu który w rzeczywistości można na to zadanie poświęcić. Dostępność obniżana jest przez awarie i zależnie od przyjętej metody przez przezbrajanie i ustawianie maszyn.
  • Wykorzystanie (wydajność) – stosunek czasu dostępnego do rzeczywistej pracy. Wykorzystanie (wydajność) jest zaniżane przez straty prędkości wykonywania operacji.
  • Jakość – stosunek liczby dobrych do wszystkich produktów.

Plan prac dla gniazd produkcyjnych

Raport dostępny jest w zakładce Produkcja → Raporty.

Wygenerowany raport pozwala sprawdzić Plan pracy dla danego gniazda produkcyjnego/stanowiska pracy.

Poprzez filtry, możemy wyświetlić między innymi interesujące nas stanowisko pracy, zakres dat z których raport będzie korzystał podczas pobierania danych oraz możemy ukryć zakończone prace. 

Raport – Plan prac dla gniazd produkcyjnych zawiera następujące kolumny:

1) Data – kolumna wyświetla datę, w jakiej zgodnie z harmonogramem, powinna rozpocząć się praca,

2) Dzień – na podstawie kolumny daty, raport wyświetla dzień tygodnia w jakim powinna rozpocząć się praca,

3) Zadanie – kolumna wyświetla nazwę operacji, która powinna być tego dnia podjęta na konkretnym stanowisku,

4) Zlecenie – kolumna wyświetla indeks zlecenia produkcyjnego,

5) Zamówienie – jeżeli do zlecenia produkcyjnego podpięte mamy zamówienie, jego numer wyświetli się w tej kolumnie,

6) Produkt – docelowy wyrób gotowy związany z tą operacją i zleceniem,

7) Zakończone – checkbox, określający czy dana praca została zakończona

8) Ponad tabelką wyświetla się nazwa stanowiska pracy dla którego wyświetlają się wartości

Raport pobiera informacje z zaplanowanych zleceń produkcyjnych.

Raport Traceability

aport dostępny jest w zakładce Produkcja → Raporty.

Jego zastosowanie docenią wszyscy, których praca opiera się na sprawdzaniu surowców składowych z uwzględnieniem partii. Jeżeli klient zgłosi reklamację, w szybki sposób możemy odszukać numer partii produktu i dowiedzieć się z jakich dokładnie surowców został stworzony.

Raport generuje szczegółowe informacje o Produktach i Surowcach, wraz z  Numerami Partii i ilościami , z konkretnego Zlecenia Produkcyjnego i Zamówienia, pod warunkiem odpowiedniej konfiguracji aplikacji.

Kluczowym jest włączenie ustawień “Rozlicz surowce przy meldunku ostatniej operacji” oraz “Generuj automatycznie dokument przyjęcia wewnętrznego na meldowane wyroby” (Ustawienia → Panel meldunkowy → Konfiguracja panelu meldunkowego).

Takie ustawienie wymusi na pracowniku produkcji poinformowanie systemu o zużytych dostawach surowców, w ramach meldowania postępu, na ostatniej operacji.  OptiMES łączy dzięki temu w jednym meldunku informacje o dwóch dokumentach, które tworzą się przy meldowaniu postępu. Te meldunki używane są później do generowania wpisów w raporcie.

Stanowiskowy plan prac

Raport dostępny w zakładce Produkcja → Raporty.

Wygenerowany raport określa stanowisko pracy, produkt nad jakim pracowano oraz jakie narzędzie zostało wykorzystane.

Zapotrzebowanie na zasoby ludzkie

Raport dostępny w zakładce Produkcja → Raporty.

Wygenerowany raport określa zapotrzebowanie na zasoby ludzkie na dany dzień. Porównuje ilość osób w Kalendarzu oraz ilość osób w Planie produkcyjnym.

Ostatnia kolumna informuje o godzinowym zapotrzebowaniu.

Napisz do nas.