Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Szablony technologii

Szablony technologii

Każdy produkt w systemie OptiMES, którego produkcja ma być zaplanowana musi posiadać swój szablon technologii.

Szablon technologii to zbiór szablonów operacji, które wykonane w odpowiedniej kolejności dadzą w efekcie żądany produkt.

Przykład:

W celu wytworzenia produktu – piłka nożna – należy wykonać następujące operacje technologiczne:

 1. Wyprawienie skóry
 2. Cięcie skóry
 3. Zszycie kawałków skóry (uformowanie zewnętrznej powłoki piłki)
 4. Uformowanie wypełnienia (guma wewnętrzna)
 5. Montaż gumy wewnętrznej
 6. Montaż wentyla

W celu utworzenia technologii produktu przejdź do Produkcja → Szabl. technologii i kliknij DODAJ.

Zostanie otwarte okno Szablonu technologii. Polami wymaganymi są:

 • Nazwa
 • Operacje technologiczne

W zakładce Operacje technologiczne przyciskiem DODAJ można wybrać istniejące w systemie operacje technologiczne lub stworzyć nowe klikając NOWA OPERACJA.

Stworzenie szablonu operacji

Napisz do nas.