Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Lokalizacje

Lokalizacje

Aby odnaleźć istniejące w systemie Lokalizacje, przejdź do Magazyn → Lokalizacje

W tym miejscu znajduje się lista wszystkich wygenerowanych dla każdego istniejącego w systemie magazynu lokalizacji.

O tworzeniu i konfiguracji magazynów i lokalizacji można przeczytać tutaj.

Przykładowa lista lokalizacji:

Kolumny:

Id – numer identyfikacyjny nadawany automatycznie

Magazyn – pełna nazwa magazynu

Regał – numer regału z konfiguracji magazynu

Kolumna – kolumna regału

Poziom – poziom regału

Kod – wygenerowany w trakcie konfiguracji magazynu kod lokalizacji, który wskazuje po kolei na magazyn – regał – kolumnę – poziom (np. MP-3-5-1)

Wartość – wartość dokumentów magazynowych, które znajdują się w danej lokalizacji

Aktywny – stan lokalizacji z konfiguracji magazynu, czy dana lokalizacja jest, czy nie jest aktywna.

Wygląd, obsługa i możliwości powyższej listy omówiona jest w dokumentacji Zamówienia.

W ostatniej kolumnie dla każdej lokalizacji jest menu “…” w którym można:

  • wydrukować etykietę (Drukuj/Druk domyślny)
  • przejść do odnośników – tutaj Dostaw – powiązanych z daną lokalizacją.

Drukowanie

Przykładowy Druk domyślny – etykieta lokalizacji MP-3-5-1:

Chcąc wydrukować na raz więcej niż jedną etykietę – należy wskazać je w pierwszej kolumnie i wybrać przycisk Drukuj w prawym górnym rogu:

Edycja

Aby edytować lokalizację kliknij dwukrotnie w wybraną lokalizację lub wybierz z menu Edytuj:

Pokazuje się okno, w którym znajdziesz informacje o tym, czy dana lokalizacja jest aktywna. Możesz także odznaczyć checkbox, jeżeli lokalizacja ma być nieaktywna.

Odnośniki – Dostawy

W menu “…” po wyborze opcji Odnośniki można przejść od razu do listy dostaw powiązanych z tą lokalizacją.

Przykładowa lista Dostaw dla lokalizacji M6-1-1-1:

Kolumny:

Id – numer pozycji nadawany automatycznie

Magazyn – magazyn dla wybranej lokalizacji

Grupa – grupa magazynowa (definiowanie grup magazynowych – Ustawienia/Magazyn/Grupy magazynowe)

Lokalizacja – symbol wybranej lokalizacji

Produkt – nazwa produktu z dokumentu magazynowego

Jednostka – jednostka przypisana do produktu

Ean – kod przypisany do produktu

Nr partii – określony z dokumentu dostawy

Data ważności – z dokumentu dostawy

Stan – ilościowy aktualny stan produktu (różnica pomiędzy Przychód a Rozchód)

Data przyjęcia – data przyjęcia produktu na magazyn

Przychód – ilość produktu z dokumentu przychodu

Rozchód – ilość produktu z dokumentu rozchodu

Wartość – cena produktu przemnożona przez jego stan magazynowy

Notatka – wyświetlona jeżeli była załączona w dokumencie dostawy

Zatwierdzona – informacja o tym, czy dany dokument został już zatwierdzony w systemie.

Napisz do nas.