Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Handel – Konfigurac...
  7. Typy zamówień i ofert

Typy zamówień i ofert

Przejdź do Ustawienia → Handel→ Typy zamówień i ofert.

W tym miejscu można zdefiniować potrzebne rodzaje zamówień i ofert.

Przyciskiem Dodaj otwiera się okno definicji dokumentu:

Następnie mamy możliwość dodania nazwy przyszłego typu zamówienia/oferty oraz notatki.

Na końcu zapisz zmiany klikając przycisk Dodaj.

Napisz do nas.