Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Skanowanie kodów w Panelu Meldukowym

Skanowanie kodów w Panelu Meldukowym

Zdefiniuj 3 szablony wydruków:

  1. Na encji “Pracownik”
  2. Na encji “Zamówienie”
  3. Na encji “Rodzaj pracy”

Zdefiniuj Rodzaje pracy

1. Przyszycie guzików

2. Rozkrój materiału

3. Potem kliknij Szycie rękawów

4. Dodaj nowy

5. Wpisz np. “Prace wykańczające” i określ czy wymagane dla tej pracy jest podanie zamówienia, czy produktu.

6. Kliknij Dodaj

7. Pracownicy

8. Kliknij na “Drukuj”

9. Kliknij na szablon “Pracownik – KODY”

10. Szablon po wydrukowaniu:

11. Przejdź do Sprzedaż -> Zamówienia

12. Zamówienie -> 3 kropki ->  Kliknij Drukuj -> Zamówienie – KODY

13. Wygeneruje się wydruk z kodami dla Zamówienia

14. Przejdź do “Rodzaje pracy”

15. Zaznacz wszystko i wybierz “Drukuj” -> “Rodzaj pracy – KODY”

16. Wygeneruje się wydruk jak poniżej:

17. Kliknij na Konfiguracja panelu meldunkowego

18. Zaznacz opcję: Otwórz widok skanowania kodów po zalogowaniu do panelu

19. Kliknij na Zapisz

20. Przejdź do Panelu meldunkowego

21. Pokaże się Panel w trybie umożliwiającym jedynie skanowanie kodów. Zaloguj się swoim kodem PIN.

22. Przystępujemy do skanowania

Skanujemy Zamówienie:

Skanujemy produkt z Zamówienia:

Skanujemy Rodzaj pracy START

Pola są uzupełnione i następuje wylogowanie

Po zalogowaniu mamy informację, że wykonujemy obecnie Rozkrój materiału. 

Aby zakończyć, skanujemy kod Zakończenia czynności “Rozkrój materiału”.

Raporty:

Rozliczenie czasu produkcji

Liczy czas dla pracownika wykonującego daną operację.

Napisz do nas.