Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Sprzedaż
 6. Zamówienia

Zamówienia

Zamówienia są tą częścią systemu, w której przechowywane są dane zamówień dla firmy od jej kontrahentów.

Wymagane ustawienia, czyli co musi istnieć w systemie, aby można było stworzyć zamówienie:

 • Sprzedaż/Kontrahenci – kontrahent dla którego tworzymy zamówienie -> Kontrahenci
 • Magazyn/Produkty – produkty zamawiane, ich stan magazynowy -> Produkty
 • Magazyn/Surowce – surowce dla zamawianych produktów, ich stan magazynowy, dostawca surowca -> Surowce

Dodatkowe ustawienia

Jeżeli Zamówienie ma zostać Zaplanowane:

 • Produkcja/Szablony technologii -> Szablony technologii
 • Przypisanie szablonu technologii do produktu

Do czego służą:

 • ewidencjonowania zamówień
 • planowania produkcji na podstawie pozycji Zamówień
 • tworzenia Zleceń pakowania -> Zlecenia Pakowania

Na co mają wpływ:

 • planowanie produkcji
 • stany magazynowe
 • możliwość pobrania pracy do wykonania przez pracownika (ciągłość pracy pracownika)

Dokumenty
Z myślą o klientach, którzy często zapisują, tworzone w systemie OptiMES dokumenty, na swoich komputerach, ułatwiliśmy im odnajdywanie konkretnych np. Zamówień. Każdy zapisany plik, będzie przedstawiał się identyfikatorem z naszego systemu:

Oferta – Numer (OH-1-11-2011.pdf)
Zamówienie – Numer (ZAM-11-09-2019.pdf)
Dokument magazynowy – Nr (WZ-1-11-2011.pdf)
Zlecenie produkcyjne – Indeks (ZP-1-06-2020.pdf)
Jeżeli użytkownik pobiera dokument na podstawie kilku np. Dokumentów magazynowych, nazwa pliku zawiera je wszystkie: WZ-1-10-2020_WZ-2-10-2020_WZ-3-10-2020.pdf.

Artykuły

Napisz do nas.