Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Kooperacje

Kooperacje

Kooperacje zapewniają użytkownikom możliwość realniejszego odtworzenia swojego procesu produkcyjnego, poprzez konfigurację stanowisk pracy do operacji wykonywanych przez Firmy zewnętrzne.

Konfiguracja kooperacji:

 1. W pierwszym kroku musimy włączyć obsługę kooperacji w Rolach.

Przechodzimy do Menu -> Ustawienia -> Pracownicy -> Role -> Wybieramy interesującą nas Rolę

W zakładce produkcja zaznaczamy Kooperacje:

 1. Drugi krok to dodanie/oznaczenie kontrahentów, którzy są naszymi kooperantami

Przechodzimy do zakładki Sprzedaż -> Kontrahenci.

W danym kontrahencie zaznaczamy, że obsługuje on również kooperacje.

 1. Trzeci krok to konfiguracja stanowisk pracy.

Dodajemy nowe stanowisko pracy i zaznaczamy, że chcemy w nim użyć kooperacji.

Następnie wybieramy z naszych kontrahentów kooperanta oraz oznaczamy Magazyn kooperacji (magazyn gdzie będą oznaczone ruchy wydań i przyjęć z operacji zewnętrznych)

Sytuacja przedstawiona wyżej występuje przy pierwszej konfiguracji technologii z użyciem usług zewnętrznych. Jeżeli mamy już stanowiska pracy i operacje, gdzie symulujemy usługi zewnętrzne, nie zmienimy ich na kooperacje.

W takim wypadku konieczne jest dodanie nowych stanowisk pracy dla kooperacji (jak wyżej). Przejść do Szablonów operacji, gdzie występują już operacje zewnętrze i tam dodać kolejne stanowisko pracy

A poprzednie stanowisko, na przykładzie wyżej – Usługa zewnętrzna – Cynkowanie, wyłączyć na stałe na zmianach

Ostatnim krokiem jest przeplanowanie produkcji/zaplanowanie nowych zleceń. Kooperacja stworzy się dla istniejących zleceń, gdzie operacja zewnętrzna nie została jeszcze rozpoczęta oraz dla wszystkich nowych zleceń.

Obsługa kooperacji:

Kooperacje znajdziemy w zakładce Produkcja – Kooperacja

Powstają tam wszystkie operacje zewnętrzne wykorzystujące stanowisko skonfigurowane jako kooperacja. Kooperacje posiadają 4 statusy:

 • Nowa – po zaplanowaniu, jeszcze nie rozpoczęta,
 • Do wydania – gdy mamy już towar do wydania w kooperacji,
 • W realizacji – jeżeli wydaliśmy już jakiś towar do kooperanta,
 • Zrealizowana – jeżeli przyjęliśmy już całość towaru od kooperanta,
 • Zakończona – po zakończeniu ręcznym.

Kooperacja działa w dwóch trybach:

 1. Z wywołaniem skutku magazynowego
 2. Bez wywołania skutku magazynowego

Z wywołaniem:

Ta opcja wymaga bardzo szczegółowej konfiguracji półproduktów w systemie.

W ustawieniach konfiguracji magazynu zaznaczamy opcje:

Oraz ustawiamy jakimi dokumentami będziemy wydawać oraz przyjmować z kooperacji

Przechodząc do kooperacji i najeżdżając myszką na 3 kropki w wierszu kooperacji mamy do wyboru opcje: Edytuj, Wydaj, Przyjmij. Te same opcje znajdują się w szczegółach kooperacji, jeżeli wklikamy się w nią dwukrotnie.

Poprzez Wydaj/Przyjmij obsługujemy operacje kooperacji. W przypadku opcji wywołującej skutek magazynowy musimy wydawać / przyjmować odpowiednie półprodukty wynikające ze ścieżki technologicznej.

Kliknięcie Wydaj/Przyjmij przenosi nas do formatki dokumentu magazynowego, który wybraliśmy w konfiguracji. Wszystkie wydania i przyjęcia zapisują się w kooperacji

Opcja bez wywołania skutku magazynowego:

W ustawieniach konfiguracji magazynu nie zaznaczamy opcji:

Przechodząc do kooperacji i najeżdżając myszką na 3 kropki w wierszu kooperacji mamy do wyboru opcje: Edytuj, Wydaj, Przyjmij. Te same opcje znajdują się w szczegółach kooperacji, jeżeli wklikamy się w nią dwukrotnie.

Poprzez Wydaj/Przyjmij obsługujemy operacje kooperacji. W przypadku opcji bez wywołania skutku magazynowego oznaczamy kolejne wydania/przyjęcia towaru.  

Przyjęcia towaru tworzą nam meldunki produkcyjne, co wpływa na kolejne operacje/postęp zlecenia.

Uwaga:

Bezpośrednio przed kooperacją nie można konfigurować operacji niezależnych.

W obsłudze scenariusza ze skutkiem magazynowym należy wyłączyć opcje automatycznych WW i PW w procesie produkcyjnym.

Napisz do nas.