Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Zdarzenia produkcyjne i problemy

Zdarzenia produkcyjne i problemy

Poza pobieraniem i meldowaniem postępu pracy pracownik na panelu meldunkowym może również zgłaszać sytuacje nietypowe oraz problemowe. W tym celu:

  1. Zamelduj zgłoszenie.
  2. Zgłoś problem.

ZAMELDUJ ZDARZENIE

Wywołanie tego przycisku daje listę możliwych do zameldowania zdarzeń produkcyjnych.

Przykładowa lista:

Zdarzenia należy wcześniej skonfigurować. Przejdź do Ustawienia → Panel meldunkowy → Rodzaje meldowanych zdarzeń

Każde zameldowane zdarzenie wygeneruje odpowiedni meldunek produkcyjny o typie “Zdarzenie”.

Aby zdarzenie pojawiło się w widoku hali produkcyjnej (zakładka Produkcja → Hala), zdarzenie musi mieć odpowiednią konfigurację.

Musi posiadać zdarzenie przeciwne, oraz jedno ze zdarzeń musi być rozpoczynającym.

ZGŁOŚ PROBLEM

Opcja zgłoś problem daje pracownikowi możliwość opisania zaistniałej sytuacji i wyboru z listy powodów problemu:

Lista powodów problemów jest zdefiniowaną w ustawieniach listą problemów ze stanowiskami pracy.

Przejdź do Ustawienia →Stanowiska → Problemy stanowisk pracy:

Zgłoszenie problemu generuje meldunek produkcyjny o typie “Problem”.

Napisz do nas.