Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Magazyn
 6. Zapotrzebowanie

Zapotrzebowanie

Zapotrzebowania to informacja systemowa generowana podczas planowania. OptiMES sprawdza czy w magazynie wskazanym w konfiguracji jako magazyn surowcowy jest wystarczająca ilość surowców dla danego Zlecenia.

Aby Zapotrzebowania mogły powstać, konieczne jest zaznaczenie checkboxa “Rezerwacja surowców” podczas Planowania:

Lista przykładowych Zapotrzebowań dostępna jest w zakładce Magazyn:

UWAGA: jeżeli ta opcja jest niewidoczna to należny nadać odpowiednie uprawnienia użytkownikowi (Ustawienia/Pracownicy/Role).

Zapotrzebowania tworzą się zarówno na surowce jak i półprodukty

Tabela Zapotrzebowań składa się z:

 • Id – Identyfikator systemowy
 • Indeks – Skrót Zapotrzebowania / kolejny numer w danym miesiącu / numer miesiąca / rok
 • Towar – Nazwa brakującego surowca lub półproduktu
 • Zlecenie – Indeks zlecenia, z którego wynika zapotrzebowanie
 • Ilość – Brakująca ilość do pełnej realizacji planowanej produkcji
 • Status – Informacja generowana na podstawie Zamówienia do Dostawcy. Może mieć wartości:
  • Nowy – Zapotrzebowanie nie jest częścią żadnego Zamówienia do Dostawcy
  • Przydzielony – Powiązane ZDD zostało dodane, ale nie wysłane do Dostawcy
  • Wysłany – Powiązane ZDD zostało wysłane, a Zapotrzebowanie nie zostało zaspokojone
  • Zaspokojony – Pełna dostawa danego towaru została przypisana do ZDD
 • Dostawca – Dostawca ustawiony jako domyślny dla danego towaru
 • Planowana data zapotrzebowania – Data planowanego rozpoczęcia Zlecenia produkcyjnego 
 • Najwcześniej może być dostarczone – Data obliczona na podstawie daty planowani i informacji towaru – Dostawcy / “Dni roboczych do dostawcy”
 • Numer Zamówienia – numer nadawany automatycznie przy tworzeniu zamówienia
 • Indeks Zamówienia – nadawany automatycznie przy tworzeniu zamówienia (jednoznacznie identyfikuje zamówienie w systemie)

Z wygenerowanego Zapotrzebowania można stworzyć Zamówienie do Dostawcy.

Zapotrzebowania na Planie Operacyjnym

Jeżeli Zlecenie wygenerowało Zapotrzebowanie, to można to zauważyć na Planie Operacyjnym.

Odpowiednia ikonka pojawi się przy wszystkich operacjach danego Zlecenia produkcyjnego.

Wymagane ustawienia do obsługi Zapotrzebowań

Aby użytkowników mógł widzieć listę i edytować Zapotrzebowanie należy:

 1. Przejdź do Ustawienia → Pracownicy → Role
 2. Wybierz Rolę jaka jest przypisana użytkownikowi np. Admin
 3. W zakładce Uprawnienia wyszukaj Zapotrzebowania (wystarczy wpisać “zapo”) i zaznaczyć checkboxy
 4. Po zapisaniu zmian użytkownik z rolą Administrator będzie widział w Menu Magazyn z opcją Zapotrzebowanie.

Napisz do nas.