Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Spedycja – ustawien...
  7. Status spedycji

Status spedycji

Aby przejść do tych ustawień należy wybrać z Menu → Ustawienia → Spedycja → Statusy spedycji

W głównym oknie widzimy wszystkie obecne w systemie statusy spedycji. Są one możliwe do wybrania w tworzeniu zlecenia spedycyjnego.

Aby dodać nowy status spedycji naciskamy przycisk Dodaj w prawym górnym rogu ekranu.

Wpisujemy nazwę, ewentualną notatkę i zatwierdzamy przyciskiem Dodaj na dole ekranu.

Napisz do nas.