Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Ustawienia
 6. Import
 7. Własny importer danych
 8. Import Technologii i operacji

Import Technologii i operacji

W celu importu technologii wchodzimy w Menu > Ustawienia > Import i eksport danych > import danych. Tworzymy nowy importer. Importery należy często zapisywać i testować na mniejszych partiach danych. Jeżeli budujesz importer na podstawie plików od klienta, warto najpierw przygotować sobie ich krótką kopię. np. pierwsze 10 wierszy. Dzięki takiemu rozwiązaniu import przebiegnie szybko podczas testowych odpaleń. Z mojej obecnej wiedzy wynika, że nie ma nikogo, kto byłby w stanie zbudować poprawny importer, za pierwszym razem i bez testów, więc używaj małych plików. 

Przykładowy plik wykorzystywany podczas importu

Importery należy często zapisywać, a nawet robić ich duplikaty. Jeżeli mamy już jakąś większą część importera to duplikat pozwoli nam łatwo wrócić do etapu, w którym import mamy przetestowany i działa. 

Warto mieć w oknie obok otwarty plik, który będziemy chcieli importować, a także drugie okno z naszą aplikacją dla łatwego dostępu do miejsc, w których docelowo mają się znaleźć dane. 

Budowanie importera w dużej mierze opiera się o współpracę na linii aplikacja – plik źródłowy. Najczęściej kolejność budowy importera będzie wyglądała w następujący sposób: 

Mam plik źródłowy, który zaimportować do Optimesa -> na podstawie kolumn z pliku po kolei dodaję pola do importu w Custom imports. Na podstawie zbudowanego importera wykonuję pierwszy testowy import. W zależności od otrzymanych błędów wprowadzamy poprawki w importerze lub w pliku źródłowym. 

Dość często będzie się zdarzyć, że blokerem w imporcie będzie jakość danych, inna wizja  klienta niż realne możliwości importera. Przykład: klient w pliku źródłowym podaje czas operacji w formacie dziesiętnym. Mimo że w OpiMES jest takie pole, to nie zaimportujemy tego czasu w ten sposób. Podobnie nie dodalibyśmy czasu, w formacie dziesiętnym, robiąc to ręcznie w operacjach technologicznych. Wymagana jest więc zmiana w danych. 

Myślę, że, uniwersalną zasadą w budowie importera jest pamiętać, że działa on tak samo, jak gdybyśmy robili coś ręcznie. Różni się jedynie widokiem, jaki mamy na froncie.

Jednym z błędów, na który natrafiłem podczas importu technologi, była próba dodania importu o jedne poziom za wysoko. Przez co próbowałem wprowadzać zmiany na liście, a nie dodawać operacje technologiczne. Jak można zobaczyć na screenie powyżej, operacja technologiczna jest dopiero 3 poziomem (kliknięciem) po wejściu w dodawanie technologii. 

Wybór serwisu 

Podczas budowy importerów często spotkamy się z koniecznością wyboru serwisu, z jakiego pobierane i łączone dane. Ujmując to w najprostszy sposób serwis to encja, na której będziemy wprowadzać zmiany. Czy jednak wybór serwisu musi się odbywać na czuja patrząc po wypisanych nazwach. Np. dla powyższego screena dodanie operacji technologicznej pobiera dane z serwisu TechnologyOperationService. Jeśli jednak nie masz pewności, który serwis należy wybrać, można to łatwo sprawdzić w aplikacji. 

W tym celu znów wykorzystamy fakt, że importer działa podobnie jak ręczne dodawanie do systemu. Jeżeli chciałbym dodać operację technologiczną, to przechodzę do Menu -> Produkcja -> Szbl. operacji. Tutaj zacząłby się mój proces dodawania operacji. 

Sprawdzam więc pasek adresu w przeglądarce. 

Dzięki temu wiem, żeby do importu operacji technologicznych wybrać serwis TechnologyOperationSerwis

Przykładowy importer technologii wraz z operacjami produkcyjnymi na postawie przykładowego pliku:

Wejdź w Ustawienia -> import i eksport danych -> import danych -> Dodaj 

W nowym oknie wpisz nazwę importera i wybierz pierwszy serwis. W tym przypadku będzie to TechnologyService. Możesz także uzupełnić pole notatka.

Następnie z pola pobierz z bazy danych po: w tym przypadku wybierz indeks. 

Z rozwijanej listy wubierz  dodaj i aktualizuj.
W miejscu dostępne pola wybierz:

 • Indeks
 • Nazwa
 • Operacje technologiczne 


W pliku źródłowym indeks i nazwa technologii jest tama sama i znajduje się w kolumnie A.

Wpisz to w miejscu Kolumna z pliku.

W Operacje technologiczne od razu wybierz dostępne pola i Operacja technologiczna.

Dla operacji technologicznej wybierz: pobierz dane z serwisu po: TechnologyOperation

Tutaj takę wybierz: połącz z Bazy danych po: Indeks.

Aktualizacja ustaw na Dodaj i aktualizuj.

Z dostępnych pól wybierz

 • Indeks 
 • Nazwa
 • Czas jednostkowy
 • Osób na jednostkę

W miejscu Kolumna z pliku uzupełnij wartości zgodnie z oznaczeniem kolumn z pliku źródłowego. W tym przypadku jest to B,C,D,E.

Uwaga: Excel przyjmując format czasu doda również datę – dzień miesiąc rok, jeżeli nie jest ona wpisana, to zostanie dodana data z 1990 roku. Importer nie przetworzy poprawnie tej Informacji. Można w tym celu zastosować apostrof  w kolumnie z danymi i zapisać czas operacji w ten sposób: ‘00:15:00.  Taka warośćzostanie odczytana jako tekst i poprawnie przyjęta przez importer. Rozpoznamy to w łatwy sposób po tym, że tekst jest formatowany do lewej krawędzi kolumny, a wartości liczbowe i czas do prawej. 

Tak przygotowany importer jest gotowy do użycia. Najpierw jednak należy go zapisać wybierając przycisk, zapisz zmiany u dołu ekranu. 

Następnie wybierz ponownie importer z listy dodanych importerów, W prawym górnym rogu wybierz plik. Pozostało już tylko nacisnąć importuj na dole ekranu.

Jeżeli wszystko zostało wykonane poprawnie, importer poda komunikaty o poprawnym przebiegu pracy. Jeśli wystąpią jakieś błędny, zostaną one podświetlone na czerwono, wraz z informacją co jest przyczyną problemu. 

Na koniec warto jeszcze sprawdzić, czy wszystko się poprawnie dodało przechodząc do kart technologii i operacji technologicznych.

Napisz do nas.