Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. FAQ
  5. Zestawienie dokumentów magazynowych

Zestawienie dokumentów magazynowych

Program pozwala na tworzenie zestawień i podsumowań danych przy różnych konfiguracjach. Zestawienia mogą być szczególnie przydatne przy działanich księgowych lub zarządczych.

Do konfiguracji ustawień pomocne będą artykułu:

Przykłady:

  1. Zestawienie dostaw surowca według cen zakupu.

Przejdź do widoku Dostaw w zakładce Magazyn.

Aby zawęzić obszar danych przy kolumnie Magazyn klikamy ikonę lejka. Następnie z listy wybieramy intersujący nas magazyn.

W kolumnie Data przyjęcia możemy skorzystać z opcji wyszukania danych z zakresu dat klikając na ikonę lupy.

Jeżeli chcesz utworzyć zestawienie dostaw surowca według cen zakupu na koniec danego okresu, na przykład na koniec miesiąca.

Zastosuj filtr na kolumnie Data przyjęcia. Ustaw date graniczną wybierając ją z kalendarza. Następnie wybierz ograniczenie logiczne. W naszym przypadku będzie to mniej lub równa się, czyli pojawią się wszystkie wiersze z datą równą lub wcześniejszą niż wybrana przez nas.

Dodatkową opcją jest grupowanie list. W taki sposób możemy uzyskać widok zestawienia z pogrupowanymi według kryteriów dostępnych w jednej z kolumn.

Następnie należy ustawić podsumowanie wartości kolumny. Możemy to zrobić klikając ikoną koła zębatego w prawym górnym rogu.

Uzyskane wyniki możemy posortować według wartości klikając dwa razy nagłówek kolumny Wartość.

Uzyskane wyniki możemy wyeksportować do pliku o rozszerzeniu .csv lub .xlsx.


2. Zestawienie wartość sprzedaży według cen zakupu.

W tym przypadku przechodzimy do zakładki Magazyn → Dokumenty magazynowe.

Teraz w kolumnie Rodzaj wybieramy Wydania Zewnętrznego.

W ustawieniach wybieramy podsumowanie dla kolumny Wartości.

Napisz do nas.