Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. FAQ
  5. Jak sprawdzić postęp prac na wykresie Gantta?

Jak sprawdzić postęp prac na wykresie Gantta?

W zależności od widoku postęp pracy zobaczymy dla całego zamówienia lub pojedynczej operacji technologicznej. Zamówienia i operacje technologiczne są przedstawione na wykresie za pomocą prostokątnych kloców. Wraz z zameldowanym postępem prac prostokąt będzie się zapełniał na zielono.

Jeżeli w zleceniu lub operacji występuje opóźnienie względem planu, pasek będzie wypełniony na czerwono.

Więcej o planie i wykresie Gantta znajdziesz tutaj: Plan

Napisz do nas.