Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Sprzedaż
 6. Zamówienia
 7. Nowe zamówienia i edycja zamówień

Nowe zamówienia i edycja zamówień

Nowe zamówienie

Aby dodać nowe zamówienie, przejdź do zakładki Sprzedaż > Zamówienia i kliknij Dodaj.

Polem wymaganym do zapisania Zamówienia jest Klient.

Pola Zamówienia:

 • Klient – wybierz z listy Kontrahentów lub dodaj nowego kontrahenta.
 • Adres – pojawią się pola do zmiany adresu.
 • Termin klienta – wymagany przez klienta – wybór z kalendarza
 • Termin szacowany – wprowadź, jeżeli termin będzie inny niż wskazany przez klienta (np. termin wcześniejszy) – wybór z kalendarza.
 • Priorytet – wybór z listy Priorytetów. Konfiguracja Priorytetów

Zobacz: Priorytety zleceń w produkcji

Produkty:

 • Nazwa/Symbol – wybór z listy Produktów
 • Ilość – zamówionego produktu
 • Rabat – procentowa wartość udzielanego rabatu
 • Cena netto – do wpisania jednostkowa cena netto produktu,
 • Stawka VAT – domyślnie pobrana z danych Produktu, z możliwością wyboru innej z listy (link do tworzenia Stawek VAT)
 • Wartość netto – przeliczana automatycznie
 • Wartość brutto – przeliczana automatycznie

Pozostałe pola:

 • Typ – wybór z listy typów
 • Numer – nadawany automatycznie (sposób numerowania zmówień do ustalenia z firmą Syneo na etapie wdrażania produktu)
 • Indeks – nadawany automatycznie (jednoznacznie identyfikuje zamówienie w systemie)
 • Status – domyślnie nowe zamówienie jest Otwarte po jego zrealizowaniu zmienia status na Zamknięte.
 • Złożono – data wypełniana automatyczne (moment wyboru przycisku Dodaj) lub wpisana
 • Wystawił(a) – domyślnie zalogowany użytkownik, ale też możliwość wyboru z listy innego pracownika.
 • Kontrakt – do wykorzystania, jeżeli grupuje się zamówienia.
 • Notatka – pole tekstowe do wpisania uwag dotyczących zamówienia

Aby zapisać zamówienie kliknij DODAJ

Jeżeli chcesz przeglądać zapisane Zamówienie, to przejdź do listy i kliknij dwukrotnie w wybrane Zamówienie. Otworzy się okno ze wszystkimi wprowadzonymi danymi.

Edycja zamówienia

Aby edytować zamówienie przejdź do listy zamówień i otwórz je. Aby otworzyć zamówienie przejdź do listy zamówień i kliknij w nie dwukrotnie lub wybierz z menu Edytuj.

Po kliknięciu otworzy się okno w którym zobaczysz szczegóły Zamówienia.

W Zamówieniu możesz edytować dowolne dane. Jeżeli chcesz edytować pole, które posiada rozwijaną listę usuń dane klikając x, następnie wprowadź nową wartość.

UWAGA: Jeżeli w zamówieniu zmianie (lub dopisaniu) podlega Termin klienta, to należy tę zmianę wprowadzić w dwóch miejscach formularza:

UWAGA: listy rozwijane mają możliwość wyświetlenia tylko 20 pozycji, jeżeli chcesz wprowadzić pozycję, której nie widać rozpocznij wpisywanie na klawiaturze, wybrana opcja pojawi się w podpowiedzi.

Duplikowanie zamówienia

Jeżeli chcesz wprowadzić do systemu zamówienie, które podobne jest do już istniejącego, użyj funkcji Duplikuj. Przejdź do listy Zamówień i wybierz z menu Duplikuj. Możesz także dwukrotnie kliknąć Zamówienie i je otworzyć, na dole okno znajdziesz przycisk Duplikuj.

Po wybraniu Duplikuj pojawia się nowe okno ze Szczegółami zamówienia i wypełnionymi tak samo wszystkimi polami oprócz pól Numer oraz Indeks. Zostaną one nadane automatycznie, kiedy zapiszesz zamówienie.

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk DODAJ. Nowe Zamówienie pojawi się na liście.

Usuwanie zamówienia

UWAGA: Nie można usunąć Zamówienia, które zostało już zaplanowane i utworzono z niego Zlecenia produkcyjne.

Aby usunąć kilka zamówień równocześnie zaznacz checkboxy przy wybranych Zamówieniach i kliknij USUŃ.

Aby usunąć wszystkie Zamówienia z listy kliknij USUŃ WSZYSTKO w prawym górnym rogu Dashboardu

Pojedyncze zamówienia usuniesz poprzez wybranie z menu USUŃ lub otwarcie Zamówienia i kliknięcia przycisku USUŃ. Procedurę usunięcia Zamówienia zawsze musisz potwierdzić klikając ponownie USUŃ.

Przeglądanie listy zamówień

Do przeglądania Zamówień służą takie narzędzia jak:

 • sortowanie
 • filtrowanie
 • szukanie
 • grupowanie

Wszystkie narzędzia znajdziesz nad kolumnami listy zamówień:

Szukanie na liście zamówień

W szukaniu Zamówień możesz użyć kryteriów wyszukiwania. Kliknij na lupkę nad listą Zamówień, zobaczysz wszystkie dostępne kryteria:

Aby wyszukać Zamówienie wybierz kryterium i wprowadź wyszukiwaną frazę, kliknij Enter. Na liście pojawią się te Zamówienia, które spełnią kryteria.

Aby wyczyścić kryteria kliknij przycisk RESETUJ.

Uwaga! Możesz zmienić nazwę priorytetu na swoją własną. W tym celu kliknij na nazwę priorytetu. Otworzy się okno w którym możesz wprowadzić własną nazwę. Następnie kliknij zapisz.

Napisz do nas.