Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Dostawy

Dostawy

Przejdź w panelu do Magazyn → Dostawy. Jest to lista wszystkich dostaw wprowadzonych do systemu.

Po wybraniu kilku pozycji można tu w prosty sposób wygenerować dokumenty magazynowe WM, MM, WZ czy WW.

UWAGA: aby przyciski te były widoczne należy odpowiednio skonfigurować ustawienia magazynu – Konfiguracja magazynu.

Przykładowy wygenerowany dokument WZ:

Napisz do nas.