Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Meldowanie pracy pracowników

Meldowanie pracy pracowników

Istnieje możliwość meldowania pracy pracowników, bez konieczności działań poszczególnych pracowników na panelu meldunkowym. Ta funkcjonalność wykorzystywana jest najczęściej przez brygadzistów, meldujących pracę swoich pracowników.

Najpierw musisz dodać to uprawnienie danej roli.

Zobacz Role i Uprawnienia w dokumentacji →

Dzięki zapisaniu tak skonfigurowanej roli na panelu meldunkowym pojawi się zielona Ikona “Meldowanie pracy pracowników”.

Po jej naciśnięciu,  należy kliknąć “Pokaż”, aby móc wybrać datę początkową i końcową, oraz listę pracowników.

Konfiguracja widoczności zadań do pobrania

Mamy Możliwość skonfigurowania ilości widocznych prac do pobrania przy meldowaniu pracy pracowników. Aby to zrobić przechodzimy do Ustawienia > Panel meldunkowy > konfiguracja panelu. W polu: ilość widocznych prac do pobrania przy meldowaniu pracy pracowników możemy wpisać, ile chcemy widzieć prac do pobrania. Liczba ta musi być całkowita i być w przedziale 50 – 200. 

Następnie brygadzista wybiera jakimi pracami zajmowali się pracownicy, zaznacza je i klika “Rozlicz pracowników”.

Meldowanie pracy pracowników z ręcznym rozpoczęciem i zakończeniem

Jeżeli brygadzista chce meldować pracę, bez wybierania dat – czyli liczoną od meldunku rozpoczęcia do meldunku zakończenia, należy odpowiednio skonfigurować jego rolę.

Od tego momentu, na Panelu pojawi się checkbox “Meldowanie bieżącym czasem”:

Po jego zaznaczeniu znika opcja wybrania dat. Należy teraz wybrać pracowników oraz odpowiednie zadania, a następnie kliknąć “Zamelduj rozpoczęcie pracy”.

Kiedy praca nad wybranymi operacjami dobiegnie końca, lub zostaje przerwana przed planowaną ilością sztuk do wyprodukowania, wpisz realną ilość w kolumnie “Liczba sztuk wykonanych”, a potem kliknij “Zamelduj zakończenie prac”.

Jeżeli brygadzista pomylił się – wybrał złych pracowników lub złe prace, należy kliknąć “Anuluj rozpoczęte meldowanie pracy pracowników”

UWAGI:

  • Aby rozliczyć pracowników, użytkownik meldujący nie może w danym momencie mieć pobranej pracy na danym stanowisku.
  • Stworzone meldunki posiadają notatkę – “Grupowe meldowanie pracy.”

Meldowanie pracy przez pracowników – automatyczne kończenie zmiany.

Jeżeli brygadzista chce meldować pracę, bez zakończenia zmiany należy odpowiednio skonfigurować jego rolę.

W Panelu meldunkowym pojawi się nam checkbox Utwórz meldunek zakończenia pracy w momencie kiedy go zaznaczymy zmiana zostanie zakończona.

Napisz do nas.