Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Mobilny magazyn

Mobilny magazyn

Odpowiadając na potrzeby naszych klientów, dodaliśmy bardzo pożądaną funkcję, jaką jest Panel Magazyniera dostosowany do urządzeń mobilnych, takich jak: kolektory, tablety czy smartfony.

Z jego poziomu jesteśmy wykonać kluczowe operacje, które obsługiwane są przez specjalistów ds. logistyki w Państwa organizacjach.

Na tę chwilę, aby dostać się do Panelu Magazyniera, należy po adresie państwa aplikacji dodać “/Mobile”

Adres powinien wtedy prezentować się następująco: nazwaaplikacji.syneo.pl/Mobile

W niedalekiej przyszłości dodana zostanie możliwość wejścia do Panelu Magazyniera z poziomu głównej aplikacji, a także dodanie uprawnienia i włączenie dostępu z poziomu Menu -> Magazyn -> Panel magazyniera.

Widok logowania:

Sam panel prezentuje się następująco:

Krótkie omówienie poszczególnych funkcji:

 1. Przyjmij PZ – Przyjmij PZ odpowiada za funkcje dotyczące dokumentu Przyjęcia Zewnętrznego. Czyli przyjęć od dostawców zewnętrznych, awizowanych lub nie.
 2. Wydaj WZ – Wydaj WZ odpowiada za funkcje dotyczące dokumentu Wydania Zewnętrznego. 

Czyli wydania z magazynu towarów/materiałów, do kontrahentów.

 1. Przyjmij PW – Przyjmij PW odpowiada za funkcje dotyczące dokumentu Przyjęcia Wewnętrznego. Czyli przyjęć na magazyn towarów/ materiałów, które wytworzyliśmy w naszej firmie w procesie produkcji.
 2. Wydaj WW – Wydaj WW odpowiada za funkcje dotyczące dokumentu Wydania Wewnętrznego. 

Czyli wydania z magazynu towarów/materiałów np. do produkcji.

 1. Przesuń MM-  Przesuń MM- odpowiada za funkcje dotyczące dokumentu Przesunięcia magazynowego. Czyli przemieszczenia materiałów bądź towarów pomiędzy własnymi magazynami.
 2. Przesuń WM – Przesuń WM- odpowiada za funkcje dotyczące dokumentu Przesunięcia Wewnątrzmagazynowego. Czyli przesunięcia towarów/materiał na inną lokalizację, w obrębie jednego magazynu.
 3. Stany – Funkcja ta pozwala na sprawną weryfikację aktualnych stanów magazynowych, ich fizycznej lokalizacji, jaka została im przypisana podczas przyjęcia
 4. Pakowanie – Funkcja która pozwala sprawdzić oraz podjąć zlecenia pakowania, które zostały nam przydzielone oraz je zrealizować.
 5. Operacje – Funkcja która pozwala sprawdzić oraz podjąć zlecenia magazynowe, które zostały nam przydzielone oraz meldować ich postęp.
 6. Skanuj – Funkcja ta oferuje opcję zeskanowania etykiety, lub wprowadzenia manualnie frazy i wyznaczenia, wg. jakich kryteriów system ma przeszukać kartotek.
 7. Inwentaryzacja  – Funkcja pozwalająca sprawdzić kiedy miały miejsce inwentaryzacje, oraz dokonać takowej.
 8. Ustawienia – Obecnie oferuje możliwość konfigurowania metod sortowania w ZPAK (Zleceniach pakowania) i ZMAG (Zleceniach magazynowych) oraz odświeżenie ustawień globalnych.
 9. Wyloguj – Kafelk służy do wylogowania użytkownika z systemu, oraz przeładowanie do strony logowania do systemu.

Szczegółowy opis funkcjonalności:

 1. Przyjmij PZ  – Obsługa przyjęć zewnętrznych, przy pomocy tej funkcji, obsłużymy dostawy, które były zlecone przez moduł Zamówienia do dostawców lub też nieawizowane.

Widok po wejściu w pozycję przyjmij PZ:

W tym widoku możemy zidentyfikować unikalny numer dokumentu, Imię i nazwisko osoby, która go wystawiła, a także ilość pozycji w dokumencie.

Wybierając opcje,,Dodaj z ZDD” ukaże się nam widok zaawizowanych zamówień do dostawców posortowanych według deklarowanej daty dostawy. Na tej liście będą widoczne Zamówienia do dostawców, które są na statusie “Wysłane” lub “Częściowo zaspokojone”. Zamówienia do dostawców na statusie “Nowe” i “Zaspokojone” nie będą widoczne na tej liście.  

Wybieramy z listy dostępnych zamówień, to, które nas interesuje.

Wskazujemy magazyn, na który chcemy przyjąć dany surowiec/towar.

Wybór magazynu może odbyć się także przez zeskanowanie dowolnej etykiety lokalizacji na magazynie.

Dostawca oraz ilość podstawia się na podstawie zamówienia do dostawcy.

Dodatkowe dane takie jak lokalizacja może uzupełnić osoba podejmująca dostawę, lub jedynie zapisać dokument, aby osoba mająca informacje szczegółowe mogła to zrobić później i dopiero wtedy zatwierdzić dokument.

Jest też możliwość wprowadzenia dostawy, która nie miała wcześniejszej awizacji.

Aby to zrobić, korzystamy z przycisku dodaj:

Otrzymujemy następujący widok:

Kolejno, wskazujemy magazyn, na który chcemy wprowadzić dostawę, wybierając jeden ze zdefiniowanych magazynów. Dodatkową funkcjonalnością, jest możliwość zeskanowania dowolnej lokalizacji na którymś z magazynów, a system rozpozna go i wprowadzi.

Następnie, wybieramy dostawcę z listy wcześniej zdefiniowanych kontrahentów.

Po uzupełnieniu tych danych pokaże nam się przycisk “Dodaj pozycję”

Klikamy go, i wybieramy surowce/towary, które mają zostać wprowadzone na stan magazynowy organizacji. Możemy również zeskanować indeks, nazwę, ean towaru i zostanie on wprowadzony. 

System potwierdzi nam komunikatem, czy dana pozycja została dodana pomyślnie.

Teraz musimy podać ilość surowca, jaką wprowadzamy na magazyn, możemy również wskazać lokalizację, cenę netto jednej jednostki miary surowca/towaru, datę minimalnej trwałości oraz nr. partii. Zatwierdzenie i zapisanie dokumentu sprawi, że nie będzie on możliwy do edycji. Samo zapisanie, pozwoli na jego edycję z poziomu widoku “Dużego” systemu, jak i z poziomu panelu dla magazyniera.

Widok wyboru lokalizacji:

Tak prezentuje się w pełni uzupełniony wypełniony dokument, gotowy do zatwierdzenia:

 1. Wydaj WZ – Obsługa wydań zewnętrznych, pozwala na wydania towarów do wskazanych kontrahentów. 

Widok ogólny:

Aby wprowadzić nowy dokument, klikamy dodaj:

Widok szczegółowy:

W tym miejscu musimy wskazać magazyn, z którego wydajemy towar:

Kolejno kontrahenta, któremu ten towar wydajemy:

Oraz wskazać surowce/materiały, które chcemy wydać, możemy to zrobić przy pomocy skanowania, wg następujących parametrów: EAN, Numer partii, Lokalizacja, Indeks towaru, Nazwa.

Każdorazowo po wybraniu surowca/materiału system zakomunikuje nam czy udało się dodać daną pozycję do dokumentu.

Ostatnim krokiem będzie uzupełnienie dodatkowych danych, takich jak data trwałości oraz numer partii, tak wypełniony dokument, jest gotowy do zapisania oraz zatwierdzenia:

 1. Przyjmij PW – Obsługa przyjęć wewnętrznych, przy pomocy tej funkcji, obsłużymy przyjęcia  wewnętrzne. 

Widok po wejściu w pozycję przyjmij PW:

Do wyboru mamy jedynie opcję  “Wróć” oraz  “Dodaj”

Po kliknięciu przycisku dodaj, otrzymamy następujący widok:

W tym miejscu musimy zdefiniować magazyn, na który chcemy przyjąć surowiec/towar oraz magazyn, z którego materiały zostaną pobrane. Dodatkową funkcjonalnością, jest możliwość zeskanowania dowolnej lokalizacji na którymś z magazynów, a system rozpozna go i wprowadzi.

Widok wyboru magazynu przyjęcia:

Widok wyboru magazynu wydania:

Widok wyboru surowca/towaru:

Tu wybieramy (np. skanując Indeks towaru, Ean) surowce/towary, które chcemy przyjąć.

Tak prezentuje się w pełni uzupełniony wypełniony dokument, gotowy do zatwierdzenia:

 1. Wydaj WW – Obsługa wydań wewnętrznych, przy pomocy tej funkcji, obsłużymy wewnętrzne operacje logistyczne w organizacji (np. zużycie surowca podczas produkcji). 

Widok ogólny:

Aby wprowadzić nowy dokument, klikamy dodaj:

Widok szczegółowy:

W tym miejscu musimy wskazać magazyn, na który wydajemy towar:

Kolejno magazyn, na który ten towar wydajemy:

Oraz wskazać surowce/materiały, które chcemy wydać:

Każdorazowo po wybraniu surowca/materiału system zakomunikuje nam czy udało się dodać daną pozycję do dokumentu.

Ostatnim krokiem będzie uzupełnienie dodatkowych danych, takich jak data trwałości oraz numer partii, tak wypełniony dokument, jest gotowy do zapisania oraz zatwierdzenia:

 1. Przesuń MM- – Obsługa przesunięć towarów pomiędzy zdefiniowanymi magazynami. 

Widok po wejściu w pozycję Przesuń MM- :

Do wyboru mamy jedynie opcję  „Wróć” oraz  „Dodaj”

Po kliknięciu przycisku dodaj, otrzymamy następujący widok:

Jesteśmy zobligowani do wskazania magazynu, z którego chcemy pobrać towar, a także magazyn docelowy, następnie wybieramy surowce lub towary i ich ilości. Dodatkową funkcjonalnością, jest możliwość zeskanowania dowolnej lokalizacji na którymś z magazynów, a system rozpozna go i wprowadzi.

Widok Magazyn wydania:

Widok Magazyn przyjęcia:

Widok dostaw:

Widok dostaw posiada dodatkowe możliwości, skorelowane bezpośrednio z funkcją skanowania, sczytanie etykiety spowoduje różne działanie:

 • skan numeru partii (jeśli będzie dokładnie 1 dostawa z tym numerem partii to ją wybierze do dokumentu, ale jeśli będzie więcej niż 1 to odfiltruje i pokaże wyniki na ekranie)
 • skan EAN – wybierze pierwszą z góry dostawę i weźmie ją całą – skan indeksu towaru lub nazwy towaru (jeśli będzie dokładnie 1 dostawa o tym indeksie lub nazwie to ją wybierze do dokumentu, ale jeśli będzie więcej niż 1 to odfiltruje i pokaże wyniki na ekranie)
 • skan lokalizacji (jeśli będzie dokładnie 1 dostawa na tej lokalizacji to ją wybierze do dokumentu, ale jeśli będzie więcej niż 1 to odfiltruje i pokaże wyniki na ekranie)
 • skan indeksu towaru lub nazwy towaru (jeśli będzie dokładnie 1 dostawa o tym indeksie lub nazwie to ją wybierze do dokumentu, ale jeśli będzie więcej niż 1 to odfiltruje i pokaże wyniki na ekranie)

Widok po uzupełnieniu wszystkich wymaganych pól:

Widzimy tutaj dodatkowy przycisk “Lokalizacja docelowa”  – ustawia wszystkim wybranym dostawom jedną lokalizację docelową. Przydatne, kiedy chcemy przesunąć wiele towarów na jedną lokalizację np. BUFOR

 1. Przesuń WM – Funkcja operująca wewnątrz magazynu, pozwala na zmianę lokalizacji towaru w obrębie tego samego magazynu

Widok ogólny:

Aby wprowadzić nowy dokument, klikamy dodaj:

Widok szczegółowy:

Wskazujemy magazyn, na którym chcemy dokonać operacji:

Kolejno wskazujemy surowce/materiały, które chcemy przesunąć:

Każdorazowo po wybraniu surowca/materiału system zakomunikuje nam czy udało się dodać daną pozycję do dokumentu.

Następnie wskazujemy lokalizację, na którą chcemy przesunąć surowce/materiały w obrębie jednego magazynu:

Tak wypełniony dokument, jest gotowy do zapisania oraz zatwierdzenia:

 1. Stany – podgląd stanów magazynowych – Funkcja ta pozwala na sprawną weryfikację aktualnych stanów magazynowych, ich fizycznej lokalizacji, jaka została im przypisana podczas przyjęcia 

Możemy filtrować towary po: Magazynie, na którym się znajdują, konkretnej lokalizacji, bądź towarze.

Możemy również wejść i zweryfikować szczegóły dot. poszczególnych surowców/towarów:

Będą wtedy widoczne szczegółowe informacje na temat dostaw danego indeksu:

 1. Pakowanie – Z tego poziomu jesteśmy w stanie zrealizować zlecenia pakowania, które zostały dodane z poziomu głównej aplikacji. 

Aby dodać zlecenie pakowania należy z poziomu systemu wejść:

Magazyn -Zlecenia Pakowania-Dodaj

Wprowadzić niezbędne dane:

Zapisać zmiany, teraz w widoku mobilnym możemy realizować dodane zlecenie.

Po wejściu widzimy listę zleceń pakowania oraz dane dodatkowe takiej jak klient, data realizacji, data wysyłki czy też postęp.

Widok ogólny:

Po kliknięciu zrealizuj ukazuje się nam widok szczegółowy:

System informuje nas, w sekcji „do spakowania” gdzie znajdują się pożądane przez nas wyroby

Możemy, ale nie musimy wybierać lokalizacji magazynowej:

Kolejno wybieramy dostawę:

Funkcja „Pomiń spakowane” –  włączenie spowoduje, że nie zobaczymy dostaw, które już są spakowane.

Funkcja  „Odwrotny kierunek” – przydane, jeśli fizycznie jesteś na końcu regału, i chcesz widzieć dostawy, które znajdują się na końcu regału. W przypadku, kiedy mamy np. regał A-1 do A-63, włączenie tej opcji posortuje dostawy towaru na te, które znajdują się na regale A-63, a następnie te, które są na A-1.

Funkcja „Poziom” – Predefiniowany filtr, mający ułatwić kompletację zamówienia, w zależności od wykorzystanych narzędzi. Jeśli kompletacja odbywa się bez użycia wózka widłowego, to można wskazać systemowi, aby pokazywał towary znajdujące się na poziomie 0 oraz 1, co umożliwi sprawną i bezproblemową realizację.

Funkcja „Regał” – Predefiniowany filtr, mający ułatwić kompletację zamówienia, jeśli mamy wyrób w wielu lokalizacjach na dużym magazynie, możemy wpisać regały w pobliżu, aby system wskazał nam lokalizację w pobliżu miejsca, w którym obecnie się znajdujemy.

*Niezależnie od nazewnictwa regałów system będzie wyszukiwał wg. klucza numerycznego, czyli 1,2,3,4,5 etc.

Jeżeli jeden z użytkowników pobierze zlecenie pakowania, to kolejny użytkownik będzie widział, kto je pobrał i nie będzie miał możliwości podjęcia i realizacji owego zlecenia.

Możemy dodać notatkę, tak prezentuje się w pełni uzupełniony wypełniony dokument, gotowy do zameldowania:

 1. Operacje magazynowe – W tym miejscu magazyniera może sprawdzić, jakie zadania zostały mu zlecone, a precyzyjniej rzecz ujmując, z jakiego magazynu ma dostarczyć towary, na jaki magazyn, jaki jest postęp tego zlecenia, oraz datę, do której zlecenia ma zostać zrealizowane. 

Aby dodać zlecenie magazynowe należy z poziomu systemów od Optimakers wejść:

Menu – Magazyn – Zlecenia magazynowe – Dodaj

Wprowadzić niezbędne dane:

Zapisać zmiany, teraz w widoku mobilnym możemy realizować dodane zlecenie.

Z poziomu widoku ogólnego widzimy listę zadań, szczegóły oraz możliwości wyboru magazynu pobrania towaru czy też wybór dostawy pojawi się po kliknięciu pionowego wielokropka i kliknięciu realizuj

W szczegółowym widoku wybieramy magazyn, z którego chcemy pobrać dany surowiec/towar

Lokalizację:

Dostawę:

Po wybraniu dostawy zostanie podstawiona ilość, która była zadana w danym zleceniu

Tak prezentuje się zlecenie gotowe do zrealizowania:

 1. Skanuj – Funkcja ta oferuję opcję zeskanowania etykiety, lub wprowadzenia manualnie frazy i wyznaczenia, wg. jakich kryteriów system ma przeszukać kartoteki. Dane, jakie otrzymujemy, to Nazwa, Ilość, Indeks magazynowy, kod ean.

Widok ogólny:

Widok po wprowadzeniu nazwy:

 1. Inwetaryzacja –  Funkcja pozwala na przeprowadzenie inwentaryzacji i manualnej aktualizacji stanów magazynowych.

Widok ogólny:

Po dodaniu pozycji inwentaryzacji nadajemy jej indeks, wybieramy magazyn, który będziemy inwentaryzować, wskazujemy daty rozpoczęcia oraz zakończenia tego procesu.

Widok szczegółowy konkretnej inwentaryzacji:

Wprowadzamy indeks oraz wybieramy magazyn, który chcemy inwentaryzować oraz określamy zakres dat trwania danej inwentaryzacji:

Mamy do wyboru dwa pola: Dodaj pozycję, która pozwala na wprowadzenie na magazyn surowca/materiału, którego na nim obecnie nie ma:

Po wybraniu indeksu musimy określić jego szczegółowe dane:

Przycisk „Widok dostaw” pozwala na edycję ilości, figurujących fizycznie surowców, materiałów i wyrobów:

 1. Ustawienia – możliwość konfigurowania metod sortowania w ZPAK i ZMAG oraz odświeżenie ustawień globalnych

Ustawienia lokalne, czyli zależne od kolektora danych, na którym nastąpiło zalogowanie. Obecnie można wybrać metodę sortowania pozycji ZPAK i ZMAG:

 • Po indeksie produktu (alfabetycznie)
 • Po regałach, kolumnach i poziomach (Metoda Return) – potocznie nazywana wężem (Snake) – kompletacja zlecenia pakowania lub zlecenia magazynowego jest ułożona w kolejności dostępnych dostaw zaczynając od regału A, kolumny od 1 do X, następnie regał B od kolumny X do 1 itd. (X musi być liczbą całkowitą większą od 1).

Ustawienia globalne, to te, które znajdziemy w głównym systemie, wchodząc:

Ustawienia – Magazyn – Konfiguracja magazynu:

Opcja “Pozwól spakować większą ilość towaru niż określono w zamówieniu” – pozwala na dodanie do wolumenu zamówienia dodatkową ilość wyrobu gotowego/towaru i spakowanie go.

Opcja “Maksymalny czas zablokowania zlecenia do realizacji” to czas blokady w minutach. Parametr ten pozwala na pobranie zlecenia magazynowego lub zlecenia pakowania przez jedną osobę i zablokowanie innym możliwości jego realizacji do momentu:

 • zdania zlecenia w poprawny sposób i zwolnienia go do ponownej realizacji np. poprzez zapis lub przycisku “wróć”. 
 • do upłynięcia czasu w minutach określonego w konfiguracji.

Jest to opcja przydatna w momencie, kiedy pracownik z różnych losowych względów może nie zda zlecenia w poprawny sposób (np. wyładuje się kolektor danych, będzie oddelegowany do innych prac). Parametr ustawiony na 10 minut spowoduje, że po tym czasie zlecenie pakowania będzie odblokowane i możliwe do realizacji przez inną osobę. 

oraz Ustawienia – Panel meldunkowy – Konfiguracja panelu meldunkowego:

Opcja „Skutek zeskanowania etykiety” – w zależności od wybranej opcji, z listy wybieranej, dodaje do pozycji całą dostawę, bądź jedną jednostkę z danej dostawy. 

Po ich edycji należy skorzystać z przycisku: Pobierz konfigurację

 1. Wyloguj – wylogowanie – kafelek służy do wylogowania użytkownika z systemu, oraz przeładowanie do strony logowania do systemu.

Napisz do nas.