Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Ogólne ustawienia
  7. Konfiguracja dni wolnych

Konfiguracja dni wolnych

Konfiguracja dni wolnych pozwala na wyłączenie z pracy dni wolnych w przeciągu roku. Domyślnie w OptiMES wprowadzone są święta stałe oraz weekendy.

Przy rozpoczęciu pracy z OptiMES należy skonfigurować dni wolne a w szczególności prace w Weekendy.

Aby skonfigurować dni wolne przejdź do Ustawienia → Ogólne → Dni wolne.

Klikając dwukrotnie w wybrany dzień wolny z listy zobaczysz okno ze szczegółami:

Opis pól:

Opis – Nazwa

Maska – Sprawdź jak skonfigurować Maskę Crona.

Dzień pracujący – Zaznaczamy czy dzień jest pracujący. Brak zaznaczenia oznacza że dzień jest wolny od pracy. 

Notatka – krótki wpis – pole nieobowiązkowe

Po wprowadzeniu zmian kliknij przycisk Dodaj lub Zapisz zmiany. Możesz również usunąć wpis klikając Usuń lub porzucić wprowadzone zmiany klikając Anuluj.

Aby dodać dni wolne wciśnij przycisk Dodaj a jeżeli chcesz edytować już istniejący wpis najedź na Trzy kropki z prawej strony i wybierz z menu Edytuj. Z menu możesz również Duplikować wpis lub Usunąć.

Napisz do nas.