Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Produkty
  7. Wyróżnianie stanów magazynowych – min/ max

Wyróżnianie stanów magazynowych – min/ max

Program daje możliwość wyróżnienia produktu w chwili osiągnięcia poziomu stanu maksymalnego lub minimalnego.

Zapoznaj się też z artykułem Formatowanie list.

Produkt powinien mieć określony stan magazynowy. 

Przejdź do Magazyn→ Produkty i kliknij dwukrotnie w wybrany produkt.

Wpisz wartość w polach

  • Minimalny stan magazynowy
  • Maksymalny stan magazynowy

Zapisz zmiany

Przejdź do Ustawienia → Reguły → Formatowanie list

Następnie dodaj nową regułę formatowania.

Tu znajdziesz więcej informacji o formatowaniu.

Nadaj nazwę regule formatowania i jej priorytet. 

W oknie Rola wybierz grupę, dla której będzie widoczne formatowanie. 

Następnie wybierz Encje-produkt oraz poniżej Kolumna- minimalny stan magazynowy. 
W ZAŁOŻENIACH utwórz logiczne warunkowanie formatowania.

W FORMATOWANIU dobierz formę wyróżnienia komórki 

Na końcu kliknij dodaj. 

W analogiczny sposób można utworzyć formatowanie warunkowe dla maksymalnego stanu produktu.

W wierszu gdzie stan magazynowy jest mniejszy niż przyjęty minimalny stan, komórka jest wyróżniona symbolem oraz kolorem czerwonym. 

Napisz do nas.