Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Magazyn
 6. Produkty
 7. Dodanie nowego produktu

Dodanie nowego produktu

Aby dodać nowy produkt przejdź do Magazyn → Produkty i kliknij Dodaj.

Pojawi się formularz, którego wymaganymi polami są:

 • nazwa
 • jednostka miary
 • produkt musi być Aktywny (domyślnie ta opcja jest zaznaczona)

Jeżeli dla danego produktu zostaną zaznaczone opcje:

– Wymagaj numer partii przy tworzeniu dokumentu magazynowego
– Wymagaj datę ważności przy tworzeniu dokumentu magazynowego

To przy tworzeniu dokumentu magazynowego, w którym ten produkt wystąpi, te informacje będą wymagane.

Numer partii nadany podczas tworzenia dokumentu przyjęcia surowca będzie migrował dalej do Zleceń produkcyjnych, dokumentów Przyjęcia Wewnętrznego po produkcji oraz finalnie do dokumentu Wydania wewnętrznego.

Przy tworzeniu następujących po sobie dokumentów na ścieżce wytworzenia produktu numer partii nadawany jest domyślnie, ale jest możliwość ręcznej zmiany numeru.

Więcej o powiązaniach między produktami można dowiedzieć się, korzystając z Drzewka dokumentów.

Pozostałe zakładki formularza:

 • Etapy produkcji
 • Surowce
 • Pliki – maksymalny rozmiar wgrywanych plików to 50MB
 • Roboczogodziny
 • Atrybuty
 • Przelicznik jednostek
 • Dostawcy

Po wypełnieniu wszystkich potrzebnych pól kliknij przycisk DODAJ.

Napisz do nas.