Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Pracownicy
  6. Dodanie pracownika / Zmiana hasła

Dodanie pracownika / Zmiana hasła

Dodanie pracownika

Aby dodać nowego pracownika przejdź do listy pracowników Ustawienia → Pracownicy i wybierz przycisk DODAJ.

Pojawi się okno z formularzem. Wymaganymi polami są:

  • Login, Hasło – do logowania się do systemu
  • Imię, Nazwisko – dane pracownika wyświetlane w systemie
  • Pin, Numer karty – do logowania się przez panel meldunkowy

Każdemu pracownikowi można nadać rolę o oraz stanowisko pracy. Jest to powiązane z nadaniem pracownikom uprawnień.

Zmiana hasła

Zmiana hasła to prosty zabieg pozwalający lepiej dbać o bezpieczeństwo systemu. Zmienić hasło może osoba z odpowiednimi uprawnieniami, najczęściej administrator. Pamiętaj aby hasło nie trafiło do osób trzecich. Pamiętaj aby hasło było mocne. Poleca się stosować internetowe generatory haseł ze znakami specjalnymi, małymi i dużymi literami oraz cyframi.

Aby zmienić hasło należy edytować dane pracownika, któremu chce się zmienić hasło. Następnie wpisać nowy ciąg znaków w polu Hasło. Następnie kliknij ZAPISZ ZMIANY.

Hasło musi zawierać minimum 6 znaków, nie więcej niż 255. Hasło musi zawierać znaki różnej wielkości, cyfry i znaki specjalne. Nie może zawierać loginu.

Napisz do nas.