Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Plan
  6. Planowanie
  7. Planowanie ze zmniejszoną ilością półproduktów

Planowanie ze zmniejszoną ilością półproduktów

Aby zaplanować produkcję towaru składającego się półproduktów, w sytuacji kiedy potrzebujemy uzyskać mniej półproduktów niż wynika z BOMu produktu (na przykład w sytuacji, że nie mamy czegoś jeszcze na magazynie, ale wiemy, że będziemy mieć) musimy przejść do zakładki Ustawienia -> Ogólne -> Konfiguracja, i zaznaczyć checkbox Pozwalaj na planowanie zleceń z niewystarczającą ilością półproduktów. 

Dodatkowo w polu Włącz obsługę szczegółowego planowania z uwzględnieniem półproduktów musimy mieć ustawioną wartość inną niż Wyłączona

Mając to skonfigurowane, podczas planowania możemy uzupełnić kolumnę Do zaplanowania o potrzebne nam ilości. 

Teraz wystarczy zaplanować produkcję, a efektem będzie powstanie Zleceń produkcyjnych na wskazane przez nas ilości. 

Napisz do nas.