Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Meldunki

Meldunki

Przejdź do Produkcja → Meldunki. W zakładce znajdziesz podgląd wszystkich meldunków produkcyjnych wykonywanych przez użytkowników za pośrednictwem panelu meldunkowego.

Meldunki produkcyjne powstają automatycznie i są wynikiem działań pracowników na panelu meldunkowym.

Przykładowa lista meldunków pogrupowanych na podstawie zmian i stanowisk pracy- Produkcja\Meldunki:

Typ meldunku zależy od tego co pracownik zgłosił na panelu meldunkowym. Jedno zdarzenie na panelu produkcyjnym może wygenerować jeden lub więcej meldunków.

PANEL MELDUNKOWYTYP MELDUNKU
Pobierz pracę Podjęcie operacji
Zamelduj postęp
lub Kliknięcie przycisku z wartością postępu
– Postęp operacji
Zdaj pracę– Postęp operacji
– Zdanie operacji
Zrobione– Postęp operacji
– Zdanie operacji
– Zamknięcie operacji
Koniec– Zdanie operacji
– Zamknięcie operacji

Opis poszczególnych typów meldunków:

TYP MELDUNKU OPIS ZDARZENIA
Podjęcie operacjiOperacja staje się aktywna dla pracownika
Postęp operacjiRejestrowany jest postęp pracy na pasku postępu w aktywnym zadaniu
Zdanie operacjiOperacja staje się nieaktywna dla pracownika, który ją wcześniej wykonywał, ale jest możliwe pobranie tej operacji do pracy (przez tego samego lub innego pracownika)
Zamknięcie operacjiOperacja staje się nieaktywna (nawet jeżeli nie zostały wykonane wszystkie produkty) i nie ma możliwości pobrania jej do pracy
Jeżeli od wykonania zamkniętej operacji zależała możliwość wykonania kolejnej operacji to zostanie ona odblokowana.

Napisz do nas.