Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Przycisk grupowe kończenie operacji

Przycisk grupowe kończenie operacji

W tym miejscu możemy grupowo zakończyć trwające operacje. Aby tego dokonać, należy zdać obecnie pobraną pracę i wcisnąć Grupowe zakończenie operacji

UWAGA: w tym miejscu łatwo popełnić błąd, którego odwrócenie zajmuje sporo czasu. Np. zamknąć nieodpowiednie zlecenia produkcyjne, wstrzymując tym samym produkcję na wszystkich panelach meldunkowych

Zaznaczając przycisk “Pokaż wszystkie operacje”, OptiMES pokaże nam operacje w Zleceniach produkcyjnych, w których był już jakiś meldunek.
Jeżeli zlecenie jest nowe, bez żadnych meldunków, aby je wyszukać, konieczne jest uzupełnienie pola Zamówienie. 

Napisz do nas.