Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Dashboard

Dashboard

Dodawanie kafelka

Do Dashboardu OptiMES możesz dodawać własne kafelki i w ten sposób mieć dostęp do najczęściej używanych funkcji.
Kafelek zwykły – możesz dodać skrót do wybranego modułu OptiMES lub dowolnego adresu internetowego

 1. Kliknij przycisk dodaj kafelek
 2. Wybierz z listy Zwykły kafelek
 3. Nadaj nazwę
 4. Dodaj adres URL
 5. Wybierz kolor kafelka
 6. Kliknij Dodaj

Po dodaniu kafelka pojawi się ekran z informacją, że kafelek został dodany. Możesz wybrać Dodaj następny lub Zamknąć ekran.

Modyfikacja kafelka

Dodane kafelki możesz modyfikować i usuwać. W tym celu kliknij Modyfikuj w prawym górnym rogu Dashboardu.

Modyfikowanie dodanych kafelków OptiMES

Utworzone kafelki można także Duplikować. Kliknij Modyfikuj; Wybierz kafelek do edycji; Kliknij Duplikuj

Duplikowanie utworzonych kafelków w OptiMES

Wydajność Pracowników

Kafelek z Wydajnością Pracowników pokazuje raport średniej wydajności pracowników w przeciągu ostatnich 7 dni. Jest on generowany automatycznie. Jeżeli nie masz dostępu do raportu sprawdź Uprawnienia lub skontaktuj się z Administratorem. Sposób wyliczenia raportu: Suma godzin pracy rzeczywistej na dzień / Suma godzin w zakładzie na dzień.

Nowości Optimes

Informacje dotyczące aktualizacji aplikacji OptiMES oraz nowych funkcjonalności.

Napisz do nas.