Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Zamówienia do dostawców (...
  7. Nowe ZD bez zapotrzebowania surowcowego

Nowe ZD bez zapotrzebowania surowcowego

Aby stworzyć ZD, które nie wynika z zapotrzebowań produkcyjnych, należy na liście Zamówień do dostawców kliknąć “Dodaj”.

Zostanie otwarty formularz z następującymi polami:

Status – automatycznie nadany podczas tworzenia ZD

Indeks – pole wypełniane automatycznie po zapisaniu formularza

Dostawca  – wybór z listy kontrahentów (tylko tych o typie “Dostawca”)

Deklarowana data dostawy  – pole informacyjne do wypełnienia przez użytkownika, po uzgodnieniu z dostawcą.

Data wysłania do dostawcy – pole informacyjne do wypełnienia przez użytkownika

Dodaj surowiec  – przycisk do wstawiania kolejnych pozycji ZD

Uzupełnij dla dostawcy  – jeżeli w systemie istniały by zlecenia produkcyjne z wykorzystaniem surowców od wskazanego wyżej dostawcy, to użycie tego przycisku wypełniłoby automatycznie Pozycje zamówienia

Notatka  – pole informacyjne, pozwalające na umieszczenie dodatkowych informacji o ZD

W czasie tworzenia Zamówienia do dostawców po kliknięciu DODAJ surowiec pojawią się nowe pola:

Towar – możliwość wyboru z listy surowców i produktów

Cena netto – po wybraniu towaru, pole to uzupełni się automatycznie ceną z ostatniego dokumentu PZ. Wyświetlana jest cena jednostki. 

Jeżeli do danego towaru chcemy podać ilość zamawianych sztuk lub notatkę to należy wybrać przycisk DODAJ.

Zapotrzebowanie – możliwość wyboru z listy zapotrzebowań (w tym przykładzie tworzone ZD nie ma przypisanego Zapotrzebowania)

Ilość – pole do wypełnienia przez użytkownika, podana wartość odnosi się do jednostki jaką posługuje się dany towar. Jednostka jest widoczna przy Nazwie towaru.

Notatka – pole tekstowe do wpisania ewentualnych uwag

Jeżeli do zamówienia trzeba dołączyć kolejny surowiec to należy ponownie wybrać DODAJ SUROWIEC a w celu uzupełnienia jego danych przycisk DODAJ.

Tworzenie ZD można zakończyć przyciskiem: DODAJ. Powstanie wtedy ZD ze statusem WYSŁANE. W tym momencie nie można dodawać nowych pozycji.

Napisz do nas.