Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Zlecenia pakowania
  7. Szczegóły pakowania w panelu meldunkowym

Szczegóły pakowania w panelu meldunkowym

Mamy możliwość wyświetlenia notatki oraz klienta w zleceniu pakowania realizowanym na panelach meldunkowych. 

Żeby pracownik mógł widzieć te pola, podczas realizacji zlecenia pakowania należy nadać mu takie uprawnienie.
Przechodzimy do Menu – Ustawienia – Pracownicy – Role.


Wybieramy interesującą nas rolę, klikając dwa razy.
Wybieramy Uprawnienia –  Sekcja panel meldunkowy – uprawnienie szczegóły pakowania. Zaznaczamy checkbox i zapisujemy zmiany.

Widok w panelu meldunkowym

Napisz do nas.