Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Produkty
  7. Przelicznik jednostek

Przelicznik jednostek

Przelicznik jednostek to funkcjonalność systemu od Optimakers, które umożliwia konwersję między różnymi jednostkami miar lub wielkościami. 

Dodawanie przelicznika jednostek dla produktów

Funkcja przeliczania jednostek, pozwala zapisać w kartotece produktu, przelicznik dla różnych jednostek miar. Pozwala nam to na wyeliminowanie błędu ludzkiego podczas przekalkulowywania przyjmowanych i wydawanych dostaw surowców bądź produktów.

W przypadku, kiedy chcemy określić przeliczenie produktu np. ze sztuk na opakowania, możemy to zrobić w polu edycji danego produktu. 

W tym celu przechodzimy do Menu > Magazyn > Produkty> wybieramy produkt, dla którego chcemy zdefiniować przelicznik jednostek.

Po wybraniu produktu otworzy się nam taki widok.

Otwieramy zakładkę “Przelicznik jednostek”.

Uzupełniamy “Wartość przeliczeniową” oraz wybieramy, na jaką jednostkę system ma przeliczać.

Przelicznik 0,1 oznacza, że w opakowaniu (bądź innej wskazanej przez nas jednostce przeliczeniowej) będzie się mieściło 10 kg wskazanego produktu.

Logika przelicznika jest następująca:

Wartość przeliczeniowa to liczba, przez którą dzielimy, a wynik tej operacji to ilość, która zostanie umieszczona w nowej jednostce.

Na wskazanym powyżej przykładzie chcemy skonfigurować system tak, aby przeliczał.

Granulat z domyślnej jednostki (kilogramów) na opakowania zbiorcze (dostarczany jest w workach 10 kg).

Oto przykłady, jakie przelicznik jednostek ma zastosowanie w przypadku dokumentów magazynowych.

Przyjęcie zewnętrzne:

Po skonfigurowaniu przelicznika jednostek pojawi nam się zaznaczony strzałką kalkulator, po kliknięciu go, otworzy nam się narzędzie do przeliczania:

Wprowadzając ilość w jednostkach zbiorczych, system od razu przekalkuluje, jaką ilość kilogramów (jednostki podstawowej) wprowadzić do naszego magazynu.

Wydanie Zewnętrzne:

Wprowadzając ilość w jednostkach zbiorczych, system od razu przekalkuluje, jaką ilość kilogramów (jednostki podstawowej) wydać z magazynu.

Napisz do nas.