Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Pracownicy
  6. Role i uprawnienia

Role i uprawnienia

Każdemu pracownikowi w systemie można nadać określoną rolę. Nadana rola jest powiązana z uprawnieniami do korzystania z systemu.

Aby zmienić lub nadać uprawnienia dla Roli przejdź do Ustawienia → Pracownicy → Role i kliknij dwukrotnie w wybraną rolę.

Rola może określać grupę pracowników wykonujących tę samą pracę lub grupę potrzebnych uprawnień do wykonania określonego zadania.

Uprawnienia

Lista dostępnych uprawnień jest dość długa i pogrupowana na poszczególne elementy systemu. Aby zobaczyć całą listę uprawnień należy przewinąć ekran w dół. Aby przyspieszyć proces nadawania uprawnień możesz wybrać opcję ZAZNACZ WSZYSTKO.

Aby ułatwić przeglądanie uprawnień możesz użyć wyszukiwarki. W pole Szukaj uprawnienia wpisz np.”mag” aby wyświetlić listę uprawnień związanych z rolą magazyniera.

Dodanie nowej Roli

W systemie możesz utworzyć własną rolę i nadać jej uprawnienia. Przejdź do listy ról i kliknij DODAJ. Możesz nadać wybrane uprawnienia utworzonej roli.

Widok systemu dla różnych ról

W zależności od roli, jaką pełni pracownik i od nadanych uprawnień te same miejsca w systemie mogą inaczej wyglądać dla różnych pracowników.

Widok panelu meldunkowego z rolą Administratora:

Panel meldunkowy pracownika z rolą Pracownik produkcji:

Widoczność pól na Panelu Meldunkowym

Aby ustawić widoczność pól na Panelu meldunkowym, edytuj wybraną rolę i przejdź do zakładki Widoczność pól na panelu meldunkowym

Zaznacz checkboxy, a następnie kliknij ZAPISZ ZMIANY.

Pamiętaj, że lewy checkbox definiuje pola, które mają pokazać się na liście prac, a prawy checkbox pola, które pokażą się w szczegółach pracy.

Zaznaczanie checkboxów i Zapisanie zmian spowoduje zmianę widoczności pól w danej Roli w Panelu Meldunkowym.

Napisz do nas.