Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Zlecenia pakowania
  7. Kopiowanie notatki z zamówienia do zlecenia pakowania

Kopiowanie notatki z zamówienia do zlecenia pakowania

Istnieje możliwość zautomatyzowania kopiowania notatki z zamówienia do zlecenia pakowania podczas jego tworzenia. Aby to zrobić, należy przejść do Ustawienia -> Reguły -> Przeliczniki Pól -> Dodaj

Uzupełniamy pola:
Nazwa
Encja = Zlecenie pakowania,
Pole = Notatka,
Metoda aktywacji = przy dodawaniu,
Szablon = Należy skopiować tekst z punktu szablon. Wzrór jest umieszczony poniżej. 

Następnie naciskamy  przycisk dodaj 

Szablon

@(Model.Note + “\n”)
@foreach(string note in @Model.Items.Select(p => p.OrderNote).Distinct())
{
  @(note + “\n”)
}

Teraz podczas tworzenia zlecenia pakowania z zamówienia pole notatka będzie kopiowane do nowego zlecenia pakowania. Jeżeli tworzymy zlecenia pakowania z wielu zamówień, które mają różne wartości w polu notatka, to zostaną on dodane linijka po linijce.
Ważne:
Kopiowanie notatki odbywa się w chwili zapisania zlecenia pakowania. Dlatego w chwili tworzenia zlecenia pakowania to pole będzie puste. Należy nacisnąć przycisk dodaj, na zleceniu pakowania, następnie można ponownie wejść w utworzone zlecenia pakowani i wtedy zobaczymy uzupełnioną notatkę. 

Notatka z zamówienia:

Moment tworzenia nowego zlecenia pakowania:Widok zlecenia pakowania po zapisaniu:

Napisz do nas.