Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Magazyn ustawienia
  7. Konfiguracja wielu magazynów produkcyjnych

Konfiguracja wielu magazynów produkcyjnych

Aby mieć kontrolę nad stanami magazynowymi chcemy żeby system podczas planowania pobierał surowce z magazynów zdefiniowanych w technologii. 

Aby móc wybierać magazyn produkcyjny trzeba wcześniej skonfigurować kilka magazynów w Ustawieniach(Ustawienie -> Magazyn -> Konfiguracja magazynu -> Dodaj konfigurację magazynu produkcyjnego).


Następnie, podczas definiowania nowej technologii(Produkcja -> Szablony technologii -> Dodaj) należy z rozwijanej listy wybrać odpowiedni magazyn. 

W przypadku nie wybrania żadnego magazynu, system nie pozwoli nam utworzyć danej technologii i pojawi się poniższy komunikat: 

System rezerwacji nie utworzy przesunięć w systemie, a co najwyżej stworzy rezerwację na półprodukty.  

Napisz do nas.