Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Podstawowa obsługa
  6. Grupowanie listy

Grupowanie listy

Chcąc usunąć efekt filtrowania należy ponownie wskazać symbol filtra i wybrać opcję “Zaznacz wszystko”. Po potwierdzeniu OK lista wyświetli z powrotem wszystkie wiersze.

Przykład:

Grupowanie Zamówień według nazw klientów:

1 – “wyciągnięcie” wybranej nazwy kolumny

2 – umieszczenie jej w obszarze grupowania

Po wykonaniu tej czynności lista zamówień zostanie podzielona na grupy zamówień powiązane z każdym z klientów:

W celu usunięcia efektu grupowania należy nagłówek kolumny (tutaj Klient) przenieść z powrotem do obszaru listy:

1 – przesunięcie nazwy kolumny z obszaru grupowania

2 – umieszczenie jej w wybranym miejscu wśród istniejących nagłówków (tutaj kolumna Klient zostanie umieszczona pomiędzy kolumną Id a Numer)

Po usunięciu efektu grupowania okno Zamówienia wraca do widoku zwykłej listy:

Warto zauważyć, że grupować można wielokrotnie, po różnych kolumnach:

Napisz do nas.