Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Sprzedaż
 6. Kontrahenci

Kontrahenci

Kontrahenci

W tej części Dashbordu znajdziesz listę firm, które są ważne w ekosystemie Twojej działalności. Możesz dodać klientów, producentów, dostawców. Znajdziesz tam także dane Twojej firmy.

Lista kontrahentów prezentuje listę wszystkich istniejących w systemie firm:

Nowy widok tabeli kontrahentów

Dodanie nowego kontrahenta

Wejdź w Sprzedaż > Kontrahenci i naciśnij DODAJ. Na ekranie pojawi się formularz:

Dodanie kontrahenta OptiMES

Pola formularza:

Dane kontrahenta – obowiązkowym polem jest nazwa. Pozostałe pola jak NIP, skrót, Regon, Indeks, KRS są opcjonalne
Typ – określa jaką rolę w Twoim otoczeniu biznesowym spełnia dodawana firma:
Producent
Dostawca
Klient
Własny – to twoja firma. Jeżeli wprowadzasz ich kilka możesz wybrać domyślną zaznaczając checkbox Domyślny dla typu “Własny”. Będzie ona pojawiała się w zestawieniach i na wydrukach

Logo – Możesz dodać logo firmy w formacie .png lub .jpg

Notatki – Dodaj własne notatki. Maksymalna ilość znaków to 2048

Adresy

Możesz wprowadzić więcej niż jeden adres. Przy kilku adresach możesz wskazać ten, który będzie domyślnym

Kontakty

Dodaj do firmy dane kontaktowe. Możesz dodać więcej niż jeden kontakt. Przy większej liczbie kontaktów możesz wybrać kontakt domyślny.

Produkty

Określ relacje, wskaż czy firma jest kupującym czy sprzedającym. Możesz dodać produkty z listy istniejących produktów.

Po dodaniu wybranego produktu można:

 • dodać kolejny produkt do tej samej relacji
 • usunąć niepotrzebny produkt
 • dodać inną relację

Dodanie informacji o produktach w tym miejscu daje efekt podczas generowania zamówień do dostawców.
Jeżeli w magazynie zabraknie produktu, który jest przypisany w tym formularzu do jakiegoś kontrahenta, to ten kontrahent zostaje wybrany jako domyślny w zamówieniu do dostawcy.

Jak dodać produkt →

Pliki – Dodaj pliki, maksymalny rozmiar to 50 MB

Modyfikacja danych kontrahenta

Aby edytować dane firmy kliknij dwukrotnie w nazwę firmy lub wybierz z menu EDYTUJ

Edytuj dane kontrahenta OptiMES

Usunięcie kontrahenta

Aby usunąć firmę wybierz z menu USUŃ

Duplikowanie kontrahenta

Możesz także utworzyć duplikat wpisu. W tym celu kliknij DUPLIKUJ.

Pobieranie danych kontrahenta z GUS

Dodając kontrahenta możesz pobrać jego dane bezpośrednio z GUS.

Przejdź do Sprzedaż → Kontrahenci i kliknij Pobierz z GUS.

Aby pobrać dane możesz wpisać:

 • NIP
 • KRS
 • Regon

Po wpisaniu wybranych danych system automatycznie wypełni wszystkie pola pobierając ich wartość z GUS. Następnie kliknij DODAJ.

Napisz do nas.