Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Produkcja
  6. Panel meldunkowy
  7. Postęp z kompletacją

Postęp z kompletacją

Opcja Postęp z kompletacją pozwala na automatyczne stworzenie palety jako opakowania i utworzenie kompletacji z produktem.

Poprawne korzystanie z funkcjonalności wymaga odpowiedniej konfiguracji Postępu z kompletacją. Użycie funkcjonalności Postęp z kompletacją jest możliwe tylko w przypadku podjęcia zlecenia produkcyjnego zaplanowanego z zamówienia.

Przejdź do Ustawienia → Ogólne → Konfiguracja i znajdź ustawienia postępu z kompletacją.

Możliwości konfiguracji:

Rodzaj dokumentu przyjęcia wewnętrznego opakowania – Możliwość wybrania rodzaju dokumentu magazynowego, który zostanie utworzony podczas automatycznego przyjęcia opakowania w postępie z kompletacją.

Magazyn opakowań – Możliwość wybrania magazynu na który automatycznie zostanie przyjęte opakowanie.

Grupa magazynowa opakowań (najniższy priorytet wyświetlania w wyborze produktu pozycji zamówienia) – Możliwość wybrania grupy magazynowej, która zostanie przypisana do automatycznie przyjętego opakowania. Wybrana grupa magazynowa ma również najniższy priorytet wyświetlania w wyszukiwarkach. 

Ilość etykiet opakowania – W postępie z kompletacją drukowane są etykiety. Tutaj możesz określić ich domyślną ilość.

Rodzaj dokumentu przyjęcia wewnętrznego skompletowanych produktów – Podczas postępu z kompletacją zostają również przyjęte na magazyn produkty (lub przeniesione jeżeli dokument jest typu MM). Możliwość wybrania dokumentu magazynowego, który zostanie automatycznie utworzony.

Magazyn przyjmowania produktów – Możliwość wybrania magazynu, na który automatycznie zostanie przyjęty produkt.

Opcjonalny magazyn (dokument przeciwny) – Możliwość wybrania magazynu przeciwnego z którego automatycznie zostanie wydany produkt.

Czy utworzone przyjęcie wewnętrzne skompletowanych produktów ma być zatwierdzone – Jeżeli użytkownik ma włączoną paszportyzację przyjęcie musi być automatycznie zatwierdzone. 

Teraz możesz przejść do Panelu Meldunkowego, pobrać pracę i przejść do opcji Postęp z kompletacją.

Paleta została utworzona automatycznie, a użytkownik wpisuje tylko ilości towaru do stworzenia kompletacji. 

Napisz do nas.