Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Ustawienia
 6. Ogólne ustawienia
 7. Konfiguracja ogólna

Konfiguracja ogólna

Przejdź do Ustawienia → Konfiguracja

Automatyczne planowanie

Ilość tygodni automatycznego planowania – Podczas planowania,  OptiMES planuje na określoną liczbę tygodni do przodu. (Ilość tygodni wpływa na wydajność planowania).

Limit operacji w grupach stanowisk – Uwzględnienie limitu operacji w grupach stanowisk pracy, pozwala na ograniczenie ilości planowanych Operacji dla grupy stanowisk pracy. 

Wybieranie pierwszego dostępnego stanowiska – OptiMES wybiera pierwsze dostępne stanowisko.

Włącz obsługę uwzględniania narzędzi podczas planowania – opis znajduje się tutaj. 

Wymuś planowanie operacji używając tego samego narzędzia w ciągu – opis znajduje się tutaj.

Włącz obsługę szczegółowego planowania z uwzględnieniem półproduktów – opis znajduje się tutaj.

Kolejkowanie

Ilość dni do liczenia średniego czasu podobnych zleceń – możliwość ustawienia ilości dni do obliczenia średniego czasu podobnych zleceń.

Ogólne

Tryb planu – do wybrania Planowanie lub Kolejkowanie.

Sposób wyznaczania wartości surowca w ramach wyliczeń ofertowych – do wyboru Cena z ostatniej dostawy lub Średnia cena z dostępnych dostaw.

Operacje

Wąskie gardła –  ilość minut tolerancji czasowej pomiędzy operacjami. 

Gantt

Domyślna liczba dni wstecz we filtrze – Domyślna liczba dni wstecz wczytania danych do wykresu.

Domyślna liczba dni w przód we filtrze – Domyślna liczba dni w przód wczytania danych do wykresu.

Gantt zamówień

Domyślna liczba dni wstecz we filtrze – Domyślna liczba dni wstecz wczytania danych do wykresu zamówień.

Domyślna liczba dni w przód we filtrze – Domyślna liczba dni w przód wczytania danych do wykresu zamówień.

Opcje widosczosci informacji na diagramie:

 • Operacja
 • Produkt
 • Ilość
 • Zlecenie
 • Zamówienie

Kontrola jakości

Włącz kontrolę jakości – Kontrola jakości działa automatycznie wg konfiguracji. Opcja musi być włączona aby meldunki produkcyjne wywoływały kontrolę jakości. Opis konfiguracji znajduje się tutaj.

Raporty

Podgląd raportu po otwarciu – Jeżeli opcja jest włączona po wejściu w raport zostanie on automatycznie wygenerowany z domyślnie ustawionymi filtrami. Przy wyłączonej opcji aby wygenerować raport należy kliknąć przycisk Generuj.

Hala Produkcyjna

Opis znajduje się tutaj.

Postęp z kompletacją

Rodzaj dokumentu przyjęcia wewnętrznego opakowania – Możliwość wybrania rodzaju dokumentu magazynowego, który zostanie utworzony podczas automatycznego przyjęcia opakowania w postępie z kompletacją.

Magazyn opakowań – Możliwość wybrania magazynu na który automatycznie zostanie przyjęte opakowanie.

Grupa magazynowa opakowań (najniższy priorytet wyświetlania w wyborze produktu pozycji zamówienia) – Możliwość wybrania grupy magazynowej, która zostanie przypisana do automatycznie przyjętego opakowania. Wybrana grupa magazynowa ma również najniższy priorytet wyświetlania w wyszukiwarkach. 

Ilość etykiet opakowania – W postępie z kompletacją drukowane są etykiety. Tutaj możesz określić ich domyślną ilość.

Rodzaj dokumentu przyjęcia wewnętrznego skompletowanych produktów – Podczas postępu z kompletacją zostają również przyjęte na magazyn produkty (lub przeniesione jeżeli dokument jest typu MM). Możliwość wybrania dokumentu magazynowego, który zostanie automatycznie utworzony.

Magazyn przyjmowania produktów – Możliwość wybrania magazynu, na który automatycznie zostanie przyjęty produkt.

Opcjonalny magazyn (dokument przeciwny) – Możliwość wybrania magazynu przeciwnego z którego automatycznie zostanie wydany produkt.

Czy utworzone przyjęcie wewnętrzne skompletowanych produktów ma być zatwierdzone – Jeżeli użytkownik ma włączoną paszportyzację przyjęcie musi być automatycznie zatwierdzone. 

Logi użytkowników

Napisz do nas.