Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Sprzedaż
 6. Oferty
 7. Ceny ewidencyjne

Ceny ewidencyjne

Cena ewidencyjna to cena, która jest stosowana w celach rejestrowych, magazynowych. księgowych lub podatkowych, a niekoniecznie odzwierciedla rzeczywistą wartość rynkową danego przedmiotu lub usługi. Jest to cena ustalana na potrzeby ustalenia kosztów składowych wynikających np. z sum kosztów surowców oraz produkcyjnych

Cenę ewidencyjną możemy sprawdzić w Metryczce każdego produktu, który mamy w magazynie. Ścieżka, aby się tam dostać:

Magazyn > Produkty > wybieramy interesujący nas produkt

Po otworzeniu wybranego produktu otworzy nam się taki widok, gdzie na dole strony w polu “Cena ewidencyjna” Możemy uzupełnić ręcznie, lub wyliczyć systemowo z konfiguracji.

Konfiguracja oraz sposób aktualizacji

Ścieżka do powyżej przedstawionych ustawień jest następująca:

Ustawienia > Magazyn > Konfiguracja magazynu.

 • Aktualizacja cen ewidencyjnych – po jej otwarciu, ukaże się nam widok, w którym możemy wybrać, czy chcemy zaktualizować cenę pojedynczego produktu (indeksu), grupy magazynowej (wyroby gotowe/surowce etc.) czy wszystkich istniejących indeksów (wszystkiego, co mam wprowadzone do systemu)
 • Wartość na dokumentach przyjęcia tworzonych automatycznie po produkcji – Mamy do wyboru opcję “Wartość z dokumentów WW (wydania wewnętrznego), która spowoduję, że do rozliczenia produkcji wyrobu gotowego zostanie wzięta wartość surowców z dostawy, którą wybraliśmy podczas danej produkcji.

Drugą opcją jest “Cena ewidencyjna”, czyli ta, którą zdefiniowaliśmy w metryczce produktu. Oznacza, że do rozliczenia wyrobu gotowego zostanie wzięta zawsze wartość, którą wpisaliśmy właśnie w metryczce produktu

 • Wartość na dokumentach przyjęcia wewnętrznego tworzonych ręcznie – Ta opcja odpowiada za dokumenty magazynowe, które wprowadzamy manualnie, jeśli wybrana będzie funkcja “Cena z ostatniego dokumentu przyjęcia” system automatycznie podpowie tę wartość, jeśli jednak będzie wybrana opcja “Cena ewidencyjna” to system weźmie pod uwagę wartość zdefiniowaną w metryczce produktu”
 • Sposób aktualizacji cen ewidencyjnych – Ta opcja odpowiada za sposób podstawiania wartości podczas aktualizowania cen ewidencyjnych. 

Wybierając opcję “Cena z ostatniego dokumentu przyjęcia” sprawi, że system podstawi wartość, jaką wpisaliśmy podczas przyjmowania ostatniej dostawy.

Jeśli jednak wybierzemy opcję “Średnia ważona dostępnych dostaw” to system zastosuje wzór który wyliczy średnią wartość z każdej dostawy, przypisując najwyższą wagę największej z nich.

Omówienie konfiguracji oraz sposobu aktualizacji

 • Sposób aktualizacji wynika z konfiguracji -> ustawienia Sposób aktualizacji cen oraz zależy również od wybranej przez nas w opcji, jaką wybraliśmy w polu “Włącz obsługę szczegółowego planowania z uwzględnieniem półproduktów.”
 • Jeżeli produkt nie ma struktury BOM, technologi lub nie wykorzystuje surowców w technologii:
  • System sprawdza cenę z ostatniego dokumentu przyjęcia i wstawia tę wartość do pola cena ewidencyjna
 • Jeżeli produkt ma składniki tylko w BOM
  • System  sprawdza wartość ceny ewidencyjnej w każdym składniku
  • Do pola cena ewidencyjna produktu wstawia sumę wartości cen ewidencyjnych z surowców
 • Jeżeli korzysta z surowców w technologii
  • System sprawdza surowce używane w każdej operacji w technologii
  • System sprawdza wartość cena ewidencyjna w każdym surowcu
  • Do pola cena ewidencyjna produktu wstawia sumę wartości cen ewidencyjnych z surowców
 • Jeżeli Towar ma BOM i Technologię
  • System sprawdza wartość ceny ewidencyjnej w każdym składniku
  • System sprawdza surowce używane w każdej operacji w technologii
  • Do pola cena ewidencyjna produktu wstawia sumę wartości cen ewidencyjnych surowców z BOM i z operacji technologicznych

Podgląd cen ewidencyjnych w module ofert

Możemy również porównać czy cena ewidencyjna która jest przez użytkownika zdefiniowana, nie jest niższa niż ta, cena produkcji wyliczone przez system od Optimakers.

Aby to zrobić wchodzimy:

Ustawienia – Sprzedaż – Oferty – dodajemy nową ofertę

Uzupełniamy pola oznaczone gwiazdką, oraz dodajemy do oferty produkt.

Kolejno, rozwijamy widok szczegółowy obok pola produktu, klikamy przelicz.

Teraz widzimy cenę za sztukę wyliczoną na podstawie danych w systemie(koszt wytworzenia) oraz cenę ewidencyjną, którą sami wprowadziliśmy.

Napisz do nas.