Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Plan
  6. Wykres Gantta (harmonogram)

Wykres Gantta (harmonogram)

Służy wizualizacji obłożenia Stanowisk pracy Operacjami produkcyjnymi. Można z niego wyczytać, gdzie występują ewentualne przestoje w pracy spowodowane awariami. Dodatkowo jest też wizualizacją postępów prac i ewentualnych opóźnień na podstawie meldunków produkcyjnych.

Wszystkie symbole opisane zostały w legendzie pod ikonką klawiatury (górny prawy narożnik).

Szczegółowe informacje w widoku zleceń.

Klikając lewym przyciskiem w wybraną operację (segment), wyświetlimy szczegółowe informacje w chmurce. 

W widoku Plan Zamówień będą to:

Id zamówienia

Numer zamówienia

indeks zamówienia 

Status zamówienia — Otwarte / zamknięte

Postęp — jaka część zamówienia została zrealizowana

Termin — termin oznacza ilość dni do terminu klienta. Zero oznacza, że plan jest ustawiony zgodnie z terminem. Liczby dodatnie to zapas dni a ujemne oznaczają, że plan jest opóźniony względem terminu klienta.

Rozpoczęcie — planowana data rozpoczęcia

Zakończenie — planowana data zakończenia

Napisz do nas.