Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Panel meldunkowy – ...
  7. Pobieranie jednej pracy przez wielu pracowników

Pobieranie jednej pracy przez wielu pracowników

Checkbox “Pobieranie jednej pracy przez wielu pracowników” to globalne ustawienie, którego zaznaczenie skutkuje większą dostępnością zadań.

Po zapisaniu zaznaczonego checkboxa, wszystkie osoby, które mają dostęp do danego stanowiska, mogą wspólnie pobrać to samo zadanie.

Należy wtedy pilnować, aby pracownik produkcji zdawał pracę, gdy na przykład skończył pomagać współpracownikowi. Aby zamknąć operację, wszystkie pozostałe osoby muszą zdać pracę, ostatnia osoba melduj wtedy np. “Zrobione”.

Napisz do nas.