Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Ustawienia
  6. Stanowiska
  7. Powody problemów stanowisk pracy

Powody problemów stanowisk pracy

Po przejściu w zakładkę Powody problemów stanowisk pracy, pokaże się następujący widok:

  1. Nazwa – nazwa problemu stanowisk pracy
  2. Notatka – krótka notatka
  3. Liczba zgłoszeń – ilość zgłoszeń które są kierowane danym problemem.

Aby dodać nowy problem stanowiska pracy, należy kliknąć DODAJ.

Napisz do nas.