Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Wybór magazynu rozchodowego dla stanowisk pracy

Wybór magazynu rozchodowego dla stanowisk pracy

W OptiMES możliwe jest wybranie magazynu rozchodowego dla każdego ze stanowisk pracy. To ustawienie pozwoli tworzyć magazyny rozchodowania surowców dedykowane stanowiskom pracy.

Ustawienie konfiguracji magazynów dla stanowiska pracy znajduje się w konfiguracji konkretnego Stanowiska Pracy. Menu → Ustawienia → Stanowiska → Stanowiska pracy → Wybierz stanowisko i zakładkę Konfiguracja Magazynów.

Magazyn wybrany w konfiguracji stanowiska pracy jest systemowo ważniejszy od magazynu wybranego w Konfiguracji magazynu (Ustawienia->Magazyn->Konfiguracja magazynu) i to z niego w pierwszej kolejności są pobierane surowce.

Gdy magazyn w konfiguracji stanowiska pracy nie jest wybrany, system korzysta z magazynu wybranego w Konfiguracji magazynu (Ustawienia->Magazyn->Konfiguracja magazynu).

Napisz do nas.