Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Magazyn
  6. Produkty

Produkty

Przechodząc w menu do Magazyn → Produkty zobaczysz listę wszystkich produktów dodanych do magazynu:

Kolumny:
Id – numer identyfikacyjny produktu nadany automatycznie w trakcie tworzenia nowego produktu
Indeks – numer produktu przypisany mu zgodnie z ustawieniami systemu (indywidualny sposób oznaczania produktów w firmie)
Nazwa – pełna nazwa produktu
Miejsce składowania – jeżeli jest to istotne to w danych produktu można takie miejsce opisać
Stan – aktualny stan magazynowy produktu
Jednostka – jednostka jaką jest przypisana do produktu (szt., kg, l, m2, itp)
Grupa – informacja o grupie produktowej
Notatka – krótka informacja tekstowa o produkcie
Wymagany numer partii – tak/nie – opisuje, czy na tworzonych dla danego produktu dokumentach magazynowych ta informacja jest niezbędna
Wymagana data ważności – tak/nie – opisuje, czy na tworzonych dla danego produktu dokumentach magazynowych ta informacja jest niezbędna
Ostatnia cena netto dokumentu przyjęcia – informacja z ostatniego wprowadzonego do systemu dokumentu magazynowego na którym ta cena istniała
Ostatnia cena netto zamówienia sprzedaży – informacja z ostatniego wprowadzonego do systemu dokumentu sprzedaży.
Wartość netto – wartość danego produktu ze wszystkich dokumentów magazynowych
EAN – 13-sto znakowy kod przypisany do produktu
Waga – informacja o wadze produktu
Objętość – informacja o objętości produktu
Powierzchnia – informacja o powierzchni produktu

Aby skonfigurować widok kolumn listy przejdź do ustawień i przesuń kolumny z sekcji „Dostępne” do „Widoczne” lub z “Widoczne” do “Dostępne” lub odwrotnie.

Skonfiguruj wygląd listy produktów

Artykuły

Napisz do nas.