Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Plan
 6. Planowanie
 7. Rezerwacja produktów pod zamówienie

Rezerwacja produktów pod zamówienie

Celem rezerwacji jest zabezpieczenie partii produktów, tak aby podczas planowania została ona przypisana do zamówienia, a samo planowanie zostaje wtedy zrealizowane dla pomniejszonej liczby jednostek do wyprodukowania.

Możliwe jest również zarezerwowanie takiej ilości produktów, jaka jest na zamówieniu – wtedy zlecenie nie powstaje.

Konfiguracja:

Przed przystąpieniem do korzystania z rezerwacji, należy odpowiednio skonfigurować aplikację.

 1. Dodaj nowy rodzajów dokumentów magazynowych (Ustawienia → Magazyn → Rodzaje dokumentów magazynowych → Dodaj)
 2. Najpierw dodaj dokument, który w ramach rezerwacji będzie zabierał daną dostawę na inny magazyn.

3. Następnie należy przygotować odwrotny dokument i połączyć go z poprzednim (REZ-).

4. Wybranie dokumentu rezerwacji w konfiguracji (Ustawienia → Magazyn → Rodzaje dokumentów magazynowych → Konfiguracja magazynu → sekcja Rodzaje tworzonych dokumentów → pole Rezerwacja).
W konfiguracji należy wybrać stworzony wcześniej dokument (REZ-), a następnie kliknąć “Zapisz”.

5. Wybranie odpowiedniego magazynu, jako tego, na który zarezerwowane produkty mają trafić (Ustawienia → Magazyn → Rodzaje dokumentów magazynowych → Konfiguracja magazynu → sekcja Magazyny tworzonych obrotów → pole Magazyn wydań spedycyjnych).
Po wybraniu magazynu, zmiany należy zapisać.

 1. Włącznie widoczności nowych kolumn. 
  W ramach tego działania, należy zapoznać się z Konfiguracją listy. Należy włączyć widoczność podanych poniżej kolumny w opisanych miejscach:
  1.  Zużyj z magazynu – Planowanie. Kolumna pozwala skorzystać z rezerwacji podczas planowania.
  2. Zarezerwowane – Planowanie. Suma z zarezerwowanych dostaw dla danej pozycji zamówienia
  3. Zarezerwowane – Zamówienia. Suma z zarezerwowanych dostaw dla całego zamówienia.
  4. Zarezerwowane – Pozycje zamówień. Suma z zarezerwowanych dostaw dla danej pozycji zamówienia
  5. Zarezerwowane dla pozycji – Dostawy. Informacja dla jakiej pozycji zamówienia (dla jakiego ID) zarezerwowana została dana dostawa.

Rezerwacja

Po odpowiednim skonfigurowaniu aplikacji, możliwym stało się skorzystanie z rezerwacji wybranych dostaw dla danej pozycji zamówienia, podczas planowania.

Na początku w oknie planowania należy kliknąć zawartość kolumny “Zużyj z magazynu” dla wybranego produktu:

Następnie kliknij DODAJ Z MAGAZYNU.

W kolejnym oknie należy wybrać odpowiednie dostawy produktów, w wybranych ilościach.

Uwaga: Suma wybranych dostaw nie może być większa, niż pozostała ilość zamówiona!

 Uwaga: Dostawy nie mogą pochodzić z “Magazynu wydań spedycyjnych”!

Po kliknięciu “Dodaj” pojawi się okno podsumowań, wybranych dostaw, należy je zatwierdzić, lub usunąć zbędą dostawę i zatwierdzić.

Po powrocie do widoku Planowania, system automatycznie przeliczył ilość “Do zaplanowania”. Rezerwacja dokona się, w momencie kliknięcia “Zaplanuj”. Powstanie też Zlecenie produkcyjne na wybraną ilość.

Uwaga: Jeżeli suma ilości zaplanowanych i zarezerwowanych jest równa ilości zamówionej – pozycja planowania nie pokaże się. Zmienić to może usunięcie zlecenia lub anulowanie rezerwacji.

W ramach rezerwacji powstały automatyczne dokumenty, podpinające wybraną dostawę do odpowiedniego Zamówienia i Pozycji zamówienia.

Dostawę można dowolnie przenosić między magazynami i lokalizacjami – system dalej będzie pamiętał fakt jej rezerwacji.

Aby sprawdzić gdzie znajdują się zarezerwowane dostawy, należy wejść do tabeli Pozycji zamówień, odszukać interesującą pozycję i wybrać odpowiedni odnośnik:

W tym momencie użytkownik zobaczy wszystkie pozycje dokumentów przyjęcia po dokonaniu rezerwacji – jeżeli miały miejsca późniejsze przesunięcia, jeżeli nie , widoczne będą jedynie dokumenty rezerwacji.

Uwaga: Zaznaczając widoczne dostawy o stanie większym niż 0, przygotować można np. dokument WZ.

Anulowanie rezerwacji

Jeżeli okaże się, że należy anulować wybraną rezerwacje, należy zgodnie z opisem powyżej, dojść do okna dostaw. Zaznaczyć wszystkie pozycje o stanach niezerowych i wybrać u góry “REZ-“.

W oknie tworzenia nowego dokumentu, należy wskazać na jaki magazyn wrócić ma towar. Istotne jest tutaj nie przypisywanie Zamówienia i Poz. Zamówienia. Dodanie takiego dokumentu skutkuje zerwaniem rezerwacji.

Uwaga: Wybranie innego Zamówienia i Pozycji zamówienia będzie skutkowało przeniesieniem rezerwacji na nową pozycję zamówienia.

Napisz do nas.