OptiMES

  1. Home
  2. Docs
  3. OptiMES
  4. FAQ
  5. Dodawanie atrybutów jako pól na etykiecie

Dodawanie atrybutów jako pól na etykiecie

Aby dodać atrybut do etykiety, przechodzimy do szablonów raportów i wybieramy interesujący nas raport (poprzez 3 kropki i Kreator)

Następnie w konfiguracji, przechodzimy do tabeli, z której korzysta raport poprzez Edit query

Do połączenia tabel musimy dodać RuntimeAttributeValues oraz RuntimeAttrubutes (są to tabele, które przechowują atrybuty i ich wartości)

Połączenie powinno wyglądać w sposób następujący. Orders (zamówienia) łączymy z RuntimeAttributesValue a następnie tą tabelę z RuntimeAttributes. Z tabeli RuntimeAttributesValue zaznaczamy Value, jako pole, które chcemy wyciągnąć na wydruk

W filtrach Query ustawiamy ID atrybutu

Teraz należy umiejscowić w odpowiednim miejscu Value i etykieta jest skonfigurowana

Napisz do nas.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *