Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. FAQ
  5. Dodawanie atrybutów jako pól na etykiecie

Dodawanie atrybutów jako pól na etykiecie

Aby dodać atrybut do etykiety, przechodzimy do szablonów raportów i wybieramy interesujący nas raport (poprzez 3 kropki i Kreator)

Następnie w konfiguracji, przechodzimy do tabeli, z której korzysta raport poprzez Edit query

Do połączenia tabel musimy dodać RuntimeAttributeValues oraz RuntimeAttrubutes (są to tabele, które przechowują atrybuty i ich wartości)

Połączenie powinno wyglądać w sposób następujący. Orders (zamówienia) łączymy z RuntimeAttributesValue a następnie tą tabelę z RuntimeAttributes. Z tabeli RuntimeAttributesValue zaznaczamy Value, jako pole, które chcemy wyciągnąć na wydruk

W filtrach Query ustawiamy ID atrybutu

Teraz należy umiejscowić w odpowiednim miejscu Value i etykieta jest skonfigurowana

Napisz do nas.