Dokumentacja

⌘K
  1. Home
  2. Docs
  3. Dokumentacja
  4. Dokumentacja użytkownika
  5. Pracownicy
  6. Raporty
  7. Rozliczanie akordu

Rozliczanie akordu

W raporcie Rozliczenia akordu czas poświęcony na pracę jest liczony z pracy dodatkowej.

Do wygenerowania danych na raporcie rozliczenia akordu potrzebujemy:

  1. Zamówienia z powiązanym zleceniem które jest już zakończone (tzn. ma złożony meldunek na zakończenie ostatniej operacji w zleceniu)
  2. Złożonych meldunków rozpoczęcia pracy dodatkowej i zakończenia pracy dodatkowej z wypełnionym zamówieniem

Obliczanie wynagrodzenia:
ILOŚĆ_WYPRODUKOWANA = ilość wpisana w zleceniu przy wiązaniu zlecenia z zamówieniem.
KOSZT_SZTUKI = stawka akordowa za godzinę * czas zegarowy (obie rzeczy ustawiamy w zakładce “Roboczogodziny” w produkcie).
CAŁKOWITY_KOSZT_ZAMOWIENIA = ILOŚĆ_WYPRODUKOWANA * KOSZT_SZTUKI.
SREDNI_KOSZT_SZTUKI = CAŁKOWITY_KOSZT_ZAMOWIENIA / suma czasu poświęconego na zamówienie przez wszystkich pracowników.

Końcowy wynik:ŚREDNI_KOSZT_SZTUKI* czas poświęcony przez pracownika na tę pracę.

Napisz do nas.