OptiMES

 1. Home
 2. Docs
 3. OptiMES
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Zlecenia

Zlecenia

Zlecenia są zleceniami produkcyjnymi, które tworzą się automatycznie po zaplanowaniu zamówienia w harmonogramie. Istnieje też możliwość ręcznego utworzenia zlecenia, choć nie jest to rekomendowane z naszej strony. Zlecenia można drukować do PDF, wystarczy je otworzyć i nacisnąć przycisk Drukuj.

Z myślą o klientach, którzy często zapisują, tworzone w systemie OptiMES dokumenty, na swoich komputerach, ułatwiliśmy im odnajdywanie konkretnych np. Zleceń. Każdy zapisany plik, będzie przedstawiał się identyfikatorem z naszego systemu:

 • Oferta – Numer (OH-1-11-2011.pdf)
 • Zamówienie – Numer (ZAM-11-09-2019.pdf)
 • Dokument magazynowy – Nr (WZ-1-11-2011.pdf)
 • Zlecenie produkcyjne – Indeks (ZP-1-06-2020.pdf)

Jeżeli użytkownik pobiera dokument na podstawie kilku np. Dokumentów magazynowych, nazwa pliku zawiera je wszystkie:  WZ-1-10-2020_WZ-2-10-2020_WZ-3-10-2020.pdf.

Podstawowy widok zleceń produkcyjnych:

Kolumny “Termin klienta” oraz “Termin prod.” widoczne są jedynie, jeżeli pozycja zamówienia, z którego powstało zlecenie posiada wypełnione pole “Termin klienta”.

Wartość w nawiasie dla kolumny “Termin klienta” liczona jest na podstawie różnicy między obecną datą, a Terminem klienta.

W przypadku nawiasu dla “Termin prod.” jest to różnica między planowaną datą zakończenia zlecenia a terminem klienta.

Konfiguracja widoczności i kolejności kolumn

Jeśli chcemy dodać nowe kolumny które są dostępne w zakładce zlecenia produkcyjne należy na oknie zlecenia produkcyjne wejść z ikonę koła zębatego.

W nowym oknie pokaże się widok podzielony na trzy sekcje:

 • Dostępne – wszystkie kolumny, które nie wyświetlają się obecnie w tabeli.
 • Widoczne – wszystkie kolumny, które po zapisaniu ułożone będą zgodnie z kolejnością w tabeli.
 • Rodzaj podsumowania – dla widocznych kolumn. Pozwala w szybki sposób wyliczyć sumę, średnią itp. wyników z danej kolumny. 

Aby wyciągnąć do tabeli nową kolumnę, należy przytrzymać wybrany obiekt z sekcji “Dostępne” i przesunąć w wybrane miejsce do sekcji “Widoczne”.

Po ustawieniu kolumn kliknij Zapisz. W ten sposób nowe kolumny będą widoczne w tabeli.

Dodaj / Edytuj Zlecenie

Przejdź do Produkcja → Zlecenia i kliknij DODAJ.

Opis pól:

Typ – typ zlecenia produkcyjnego. Definiujemy w ustawieniach. Obok możemy wcisnąć przycisk z plusikiem, aby dodać kolejny typ.
Produkt – wybieramy produkt, którego produkcję chcemy zlecić.
Etap produkcji – to nic innego jak etap produkcji produktu. Definiujemy w ustawieniach
Technologia – wybieramy technologię, którą wykonywana ma być produkcja
Priorytet – priorytet zlecenia
Status – określamy status Zlecenia – lista definiowana w Ustawieniach
Oczekiwana ilość dobrych – oczekiwana ilość dobrych sztuk produktu
Rezerwacja surowców – Zarezerwuje produkty (opcja musi być zaznaczona aby wygenerować zapotrzebowanie)
Zamknięte – czy zlecenie jest zamknięte (zakończone)
Kolor zlecenia – kolor klocka, jaki ma widnieć na wykresie Gantta
Notatka – notatka, widoczna w panelu meldunkowym oraz w polu notatka na liście zleceń
Komentarze – kolejne pole, w którym możemy przekazać informację dla pracowników na panelu 

Wpływ na zamówienia – definiujemy zamówienie, dla którego ma być wykonywana produkcja
Wpływ na prognozy – wybieramy prognozę, na którą zlecenie ma mieć wpływ

Operacje produkcyjne wypełnią się automatycznie po wyborze produktu, a potem technologii. Nie zalecamy ingerencji w nie, gdyż może to spowodować negatywny wpływ na planowanie i produkcję.

Zakładka pliki – możemy dodać tam interesujące nas pliki, widoczne w panelu meldunkowym (np rysunki)

Atrybuty – atrybuty zlecenia 

Jednoczesna edycja wielu Zleceń

Na oknie Zlecenia produkcyjne jest możliwość edycji wielu zaznaczonych zleceń produkcyjnych. Maksymalna ilość edytowanych jednocześnie zleceń produkcyjnych to 200.  

Aby to zrobić zaznaczamy na liście kilka zleceń produkcyjnych. Po zaznaczeniu co najmniej jednego zlecenia produkcyjnego, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się przycisk “Edytuj”.

Kliknięcie przycisku “Edytuj” spowoduje otwarcie nowego okna z widocznym panelem edycji.

Na panelu edycji możemy edytować poszczególne pola jak i również atrybuty, które mamy przypisane do zleceń produkcyjnych. Na zaznaczonych zleceniach produkcyjnych możemy seryjnie edytować / zmienić pola:

 • Ilość do wyprodukowania
 • Ilość na jednostce logistycznej
 • Kolor zlecenia
 • Komentarze
 • Notatka
 • Priorytet
 • Status
 • Typ 

Przycisk “Zapisz zmiany” spowoduje seryjną edycję wybranych pól w Zleceniach produkcyjnych.

Drukuj Zlecenie

Aby wydrukować zlecenie należy otworzyć je, a następnie wybrać Drukuj.

Duplikuj Zlecenie

Aby zduplikować zlecenie wybierz z menu polecenie DUPLIKUJ

Wprowadź zmiany a następnie kliknij ZAPLANUJ i ZAPISZ.

Przywracanie zamkniętego zadania

Jeżeli pracownik działając na panelu, przez przypadek zakończy zadanie, musi poinformować o tym lokalnego administratora w celu przywrócenia zamkniętego zadania.

Edycja zadania w Zleceniu produkcyjnym

Pierwszym etapem jest otworzenie i odblokowanie zadania. Aby to zrobić, należy odszukać konkretne Zlecenie produkcyjne i wejść w jego edycję.

Następnie przejdź do zakładki “Operacje produkcyjne”, gdzie za pomocą strzałki przy nazwie można wejść w szczegóły. Po przesunięciu suwaków należy zapisać zmiany.

Teraz przesuń suwaki “Zamknięte” i “Zablokowane”, tak aby wyglądały jak suwak “Załadowane na stanowisko” widoczny na poniższym zrzucie:

Usunięcie meldunków

Drugim krokiem jest odnalezienie i usunięcie odpowiednich meldunków.

Najłatwiej odfiltrować meldunki do odpowiedniego zlecenia oraz odpowiedniej operacji. Następnie konieczne jest odszukanie i zaznaczenie meldunku “Zamkniecie operacji” i “Zdanie operacji” (Po usunięciu tego drugiego, pracownikowi praca otworzy się automatycznie na panelu) oraz zaznaczenie ich.

Meldunki należy usunąć wybierając ikonkę z koszem, na górnej belce.

Czy ten artykuł był pomocny? Tak Nie

Napisz do nas.