Dokumentacja

⌘K
 1. Home
 2. Docs
 3. Dokumentacja
 4. Dokumentacja użytkownika
 5. Produkcja
 6. Zlecenia

Zlecenia

Zlecenia są zleceniami produkcyjnymi, które tworzą się automatycznie po zaplanowaniu zamówienia w harmonogramie. Istnieje też możliwość ręcznego utworzenia zlecenia, choć nie jest to rekomendowane z naszej strony. Zlecenia można drukować do PDF, wystarczy je otworzyć i nacisnąć przycisk Drukuj.

Z myślą o klientach, którzy często zapisują, tworzone w systemie OptiMES dokumenty, na swoich komputerach, ułatwiliśmy im odnajdywanie konkretnych np. Zleceń. Każdy zapisany plik, będzie przedstawiał się identyfikatorem z naszego systemu:

 • Oferta – Numer (OH-1-11-2011.pdf)
 • Zamówienie – Numer (ZAM-11-09-2019.pdf)
 • Dokument magazynowy – Nr (WZ-1-11-2011.pdf)
 • Zlecenie produkcyjne – Indeks (ZP-1-06-2020.pdf)

Jeżeli użytkownik pobiera dokument na podstawie kilku np. Dokumentów magazynowych, nazwa pliku zawiera je wszystkie:  WZ-1-10-2020_WZ-2-10-2020_WZ-3-10-2020.pdf.

Podstawowy widok zleceń produkcyjnych:

Dane w kolumnach “Termin klienta” oraz “Termin prod.” widoczne są jedynie, jeżeli pozycja zamówienia, z którego powstało zlecenie posiada wypełnione pole “Termin klienta”.

Wartość w nawiasie dla kolumny “Termin klienta” liczona jest na podstawie różnicy między obecną datą, a Terminem klienta.

W przypadku nawiasu dla “Termin prod.” jest to różnica między planowaną datą zakończenia zlecenia a terminem klienta.

Kolumny numer zamówienia i Indeks zamówienia informują, do jakiego zamówienia jest dane zlecenie produkcyjne. Indeks zamówienia znajdziemy w szczegółach zamówienia w zakładce sprzedaż > zamówienia.

Konfiguracja widoczności i kolejności kolumn

Jeśli chcemy dodać nowe kolumny które są dostępne w zakładce zlecenia produkcyjne należy na oknie zlecenia produkcyjne wejść z ikonę koła zębatego.

W nowym oknie pokaże się widok podzielony na trzy sekcje:

 • Dostępne – wszystkie kolumny, które nie wyświetlają się obecnie w tabeli.
 • Widoczne – wszystkie kolumny, które po zapisaniu ułożone będą zgodnie z kolejnością w tabeli.
 • Rodzaj podsumowania – dla widocznych kolumn. Pozwala w szybki sposób wyliczyć sumę, średnią itp. wyników z danej kolumny. 

Aby wyciągnąć do tabeli nową kolumnę, należy przytrzymać wybrany obiekt z sekcji “Dostępne” i przesunąć w wybrane miejsce do sekcji “Widoczne”.

Po ustawieniu kolumn kliknij Zapisz. W ten sposób nowe kolumny będą widoczne w tabeli.

Dodaj / Edytuj Zlecenie

Przejdź do Produkcja → Zlecenia i kliknij DODAJ.

Opis pól:

Typ – typ zlecenia produkcyjnego. Definiujemy w ustawieniach. Obok możemy wcisnąć przycisk z plusikiem, aby dodać kolejny typ.
Produkt – wybieramy produkt, którego produkcję chcemy zlecić.
Etap produkcji – to nic innego jak etap produkcji produktu. Definiujemy w ustawieniach
Technologia – wybieramy technologię, którą wykonywana ma być produkcja
Priorytet – priorytet zlecenia
Status – określamy status Zlecenia – lista definiowana w Ustawieniach
Oczekiwana ilość dobrych – oczekiwana ilość dobrych sztuk produktu
Rezerwacja surowców – Zarezerwuje produkty (opcja musi być zaznaczona aby wygenerować zapotrzebowanie)
Zamknięte – czy zlecenie jest zamknięte (zakończone)
Kolor zlecenia – kolor klocka, jaki ma widnieć na wykresie Gantta
Notatka – notatka, widoczna w panelu meldunkowym oraz w polu notatka na liście zleceń
Komentarze – kolejne pole, w którym możemy przekazać informację dla pracowników na panelu 

Wpływ na zamówienia – definiujemy zamówienie, dla którego ma być wykonywana produkcja
Wpływ na prognozy – wybieramy prognozę, na którą zlecenie ma mieć wpływ

Operacje produkcyjne wypełnią się automatycznie po wyborze produktu, a potem technologii. Nie zalecamy ingerencji w nie, gdyż może to spowodować negatywny wpływ na planowanie i produkcję.

Zakładka pliki – możemy dodać tam interesujące nas pliki, widoczne w panelu meldunkowym (np rysunki)

Atrybuty – atrybuty zlecenia 

Jednoczesna edycja wielu Zleceń

Na oknie Zlecenia produkcyjne jest możliwość edycji wielu zaznaczonych zleceń produkcyjnych. Maksymalna ilość edytowanych jednocześnie zleceń produkcyjnych to 200.  

Aby to zrobić zaznaczamy na liście kilka zleceń produkcyjnych. Po zaznaczeniu co najmniej jednego zlecenia produkcyjnego, w prawym górnym rogu ekranu pojawi się przycisk “Edytuj”.

Kliknięcie przycisku “Edytuj” spowoduje otwarcie nowego okna z widocznym panelem edycji.

Na panelu edycji możemy edytować poszczególne pola jak i również atrybuty, które mamy przypisane do zleceń produkcyjnych. Na zaznaczonych zleceniach produkcyjnych możemy seryjnie edytować / zmienić pola:

 • Ilość do wyprodukowania
 • Ilość na jednostce logistycznej
 • Kolor zlecenia
 • Komentarze
 • Notatka
 • Priorytet
 • Status
 • Typ 

Przycisk “Zapisz zmiany” spowoduje seryjną edycję wybranych pól w Zleceniach produkcyjnych.

Drukuj Zlecenie

Aby wydrukować zlecenie należy otworzyć je, a następnie wybrać Drukuj.

Duplikuj Zlecenie

Aby zduplikować zlecenie wybierz z menu polecenie DUPLIKUJ

Wprowadź zmiany a następnie kliknij ZAPLANUJ i ZAPISZ.

Przywracanie zamkniętego zadania

Jeżeli pracownik działając na panelu, przez przypadek zakończy zadanie, musi poinformować o tym lokalnego administratora w celu przywrócenia zamkniętego zadania.

Edycja zadania w Zleceniu produkcyjnym

Pierwszym etapem jest otworzenie i odblokowanie zadania. Aby to zrobić, należy odszukać konkretne Zlecenie produkcyjne i wejść w jego edycję.

Następnie przejdź do zakładki “Operacje produkcyjne”, gdzie za pomocą strzałki przy nazwie można wejść w szczegóły. Po przesunięciu suwaków należy zapisać zmiany.

Teraz przesuń suwaki “Zamknięte” i “Zablokowane”, tak aby wyglądały jak suwak “Załadowane na stanowisko” widoczny na poniższym zrzucie:

Usunięcie meldunków

Drugim krokiem jest odnalezienie i usunięcie odpowiednich meldunków.

Najłatwiej odfiltrować meldunki do odpowiedniego zlecenia oraz odpowiedniej operacji. Następnie konieczne jest odszukanie i zaznaczenie meldunku “Zamkniecie operacji” i “Zdanie operacji” (Po usunięciu tego drugiego, pracownikowi praca otworzy się automatycznie na panelu) oraz zaznaczenie ich.

Meldunki należy usunąć wybierając ikonkę z koszem, na górnej belce.

Zużyj z magazynu

W widoku zleceń produkcyjnych Menu > Produkcja > Zlecenia  mamy możliwość zobaczenia, czy i jaką nadwyżkę towaru mamy na magazynie produkcyjnym.

Dzięki temu możemy skorzystać z funkcji, zużyj z magazynu. Pozwoli nam to zaoszczędzić czas i zamknąć zlecenie produkcyjne wykorzystując do niego wyprodukowane zapasy. 

Opcji zużyj z magazynu, możemy skorzystać na dwa sposoby. 

Przy wybranym zleceniu po prawej stronie rozwijamy menu opcji i wybieramy zużyj z magazynu.

Lub jeżeli chcemy zastosować to do większej ilości zleceń, zaznaczamy wybrane zlecenia i naciskamy na przycisk, zużyj z magazyn w prawym Górnym rogu ekranu. 

Uwaga: Użycie tej opcji dla wielu zleceń jest możliwe tylko, jeżeli są wystawione na ten sam produkt. 

Otworzy nam się okno tworzenia dokumentów. Wybieramy dodaj z magazynu. 

W kolejnym kroku otwiera się okno tworzenia dokumentów magazynowych. Dzięki przejściu przez zaspokój z magazynu mamy już uzupełnione filtry. Wystarczy teraz zaznaczyć chekbox przy produkcie poniżej i nacisnąć dodaj.

UWAGA: 

Jeżeli w widoku zleceń w  kolumnie ilość na magazynie produkcyjnym widzisz zapas, ale 

w tym miejscu nie widzisz żadnych produktów na liście, a zamiast tego jest komunikat Brak pozycji pasujących do obecnie wybranych filtrów. Sprawdź, czy dokumenty przyjęcia na magazyn produkcyjny są zatwierdzone. Opcji zużyj z magazynu, możemy użyć, tylko jeżeli dany towar ma zatwierdzony dokument przyjęcia.

W kolejnym oknie uzupełniamy ilość,  którą chcemy zaspokoić. Domyślnie w polu ilość będzie wpisana całkowita liczba z magazynu. Jeżeli do naszego zlecenia potrzebujemy mniejszej ilości, to zmieniamy liczbę. 

W sytuacji, gdy na magazynie jest dostępne więcej sztuk, niż wynika z naszego zlecenia, a my nie zmienimy ilości, otrzymamy komunikat o błędzie. Za duża ilość z magazynu do zużycia.

Jeżeli w pełni zaspokoimy zlecenie, to w widoku zleceń produkcyjnych zobaczymy zmiany. Pasek postępu zapełni się w 100% a zlecenie otrzyma status zamknięte. Zobaczymy również zmiany w kolumnach: 

ilość do wyprodukowania – pozostała ilość do wyprodukowania w zleceniu (w tym wypadku 0)

ilość na magazynie produkcyjnym – pozostały zapas możliwy do wykorzystania przy innych zleceniach. 

zużyto z magazynu – informacja o tym ile jednostek z danego zlecenia zostało pobrane z magazynu. 

Możemy również, zużyć z magazynu mniejszą ilość niż wynika ze zlecenia. Wtedy w widoku zleceń produkcyjnych zobaczymy informację o tym, ile jeszcze należy wyprodukować. 

Ruch magazynowy

Podczas korzystania z tej funkcji automatycznie generują się dwa dokumenty magazynowe. REZ- i REZ+ przenoszące towar z magazynu produkcyjnego do magazynu wyrobów gotowych. Dokumenty zobaczymy w zakładce ruch magazynowy. Zawierają one notatkę, do jakiego zlecenia zostały utworzone.

Zużyto z magazynu dla zlecenia – ZP/13/12/2022

Konfiguracja

Funkcja zużyj z magazynu dział tylko na magazynie produkcyjnym. Domyślnie jest on ustawiony pod nazwą magazyn produkcyjny. Jednak mogło się zdarzyć, że zmieniliśmy magazyn produkcyjny na inny. Żeby to sprawdzić przechodzimy do Menu > Ustawienia > Magazyn > konfiguracja magazynu. W Sekcji Konfiguracja magazynów produkcyjnych sprawdzamy Magazyn produkcyjny. Tylko dla tego magazynu będzie działać funkcja, zużyj z magazynu. 

Uprawnienia

Do stosowania opcji zużyj z magazynu pracownik, musi mieć nadane odpowiednie uprawnienia. Przechodzimy do Menu > Ustawienia > Pracownicy > Role

Dla odpowiedniej roli klikamy dwa razy, aby wejść w szczegóły. Wybieramy Uprawnienia. W polu wyszukiwania możemy wpisać “zużyj”. 

W sekcji Produkcja zaznaczamy chekbox zużyj z magazynu.

Błąd: Zablokowanie tej operacji wymaga zablokowanie wszystkich poprzedzających operacji

Identyfikowanie błędu

Podczas edycji zlecenie produkcyjnego nie możesz dokonać zapisu zlecenia. Zamiast standardowego okna zapisano zmiany, system wraca do edycji zlecenia. W takiej sytuacji w celi zidentyfikowania błędu szukamy pól zaznaczonych na czerwono.

Rozwijamy pole Operacje produkcyjne, następnie rozwijamy poszczególne operacje, żeby  sprawdzić, w której z nich wystąpił błąd.

Przyczyna błędu

Zablokowanie tej operacji wymaga zablokowania wszystkich poprzedzających operacji.

Błąd ten może wystąpić w sytuacji, gdy chcemy ręcznie ustawić daty wykonania jakieś operacji i ją zablokujemy. OptiMES podczas planowania produkcji nie będzie mógł przesunąć tej operacji. 

Usunięcie błędu

Żeby usunąć błąd, sprawdzamy operacje, które są powiązane z tą, w której wystąpił błąd. 

Po rozwinięciu operacji poprzedzającej musimy ją zablokować. Czynność tę należy powtórzyć dla wszystkich operacji nadrzędnych dla tej, w której wystąpił błąd.

Na koniec wciskamy Zapisz zmiany lub Zaplanuj i Zapisz. I nasz problem został rozwiązany.

Napisz do nas.